Podjęcie uchwały w IV trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 13 marca 2017

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 2 marca 2017 r. podjęli w IV trybie obiegowym uchwałę w zakresie przyjęcia kryteriów wyboru projektów dotyczących Poddziałania 10.4.1 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości poprzez zastosowanie instrumentów zwrotnych i bezzwrotnych (projekty pozakonkursowe i konkursowe) – instrumenty zwrotne (mikropożyczki).

Uchwałę uznaje się za podjętą w trybie obiegowym jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt 8. Regulaminu Komitetu Monitorującego.

Załączone pliki: