Podjęcie uchwały w VI trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 11 sierpnia 2017

Ze względu na szczególnie pilną konieczność Członkowie Komitetu Monitorującego podjęli w VI trybie obiegowym, uchwałę w sprawie zatwierdzenia zmiany Planu Ewaluacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Uchwałę uznaje się za przyjętą w trybie obiegowym, jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w § 7 pkt. 8 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Załączone pliki: