Podjęcie uchwały w VIII trybie obiegowym przez Członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 22 lutego 2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zwrócił się z prośbą o zatwierdzenie kryteriów wyboru projektów w trybie obiegowym, o którym mowa w § 7 pkt. 5 Regulaminu Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zmiana wynikła z konieczności ogłoszenia konkursów jeszcze w miesiącu lutym 2018 r. tj. zgodnie z art. 40 ustawy wdrożeniowej – co najmniej 30 dni przed planowanym rozpoczęciem naboru wniosków o dofinansowanie projektu. Zgodnie z Harmonogramem naboru wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2018 dla Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 z dnia 24.11.2017 r.

Zastosowanie trybu obiegowego podjęcia uchwały zatwierdzającej kryteria wyboru projektów pozwoli na zachowanie terminów wskazanych w Harmonogramie naborów wniosków o dofinansowanie w trybie konkursowym dla RPO WŚ na rok 2017. Rozpoczęcie naborów w ramach Poddziałań 8.1.1, 8.1.2, 8.2.2, 8.2.3, 8.3.2, 8.5.1, 8.5.4 oraz Działania 10.1 zaplanowano na I kwartał 2018 r.

Aktualizacja kryteriów wynikła również ze zmiany w miesiącu styczniu obszarowych Wytycznych Ministra Rozwoju i Finansów, a przyjęcie nowych kryteriów (w ramach Poddziałania 8.2.3 cukrzyca) wynikło z przyjęcia przez Zarząd Województwa Regionalnego Programu Zdrowotnego w zakresie specyficznych dla województwa świętokrzyskiego jednostek chorobowych/grup chorób – program zapobiegania i wczesnego wykrywania cukrzycy Typu 2 u mieszkańców województwa świętokrzyskiego i konieczności wdrożenia go na Obszarze KOF.

 

 

 

Załączone pliki: