Posiedzenia Komitetu Monitorującego

Podjęcie przez członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 uchwały w trybie obiegowym

Ze względu na szczególnie pilną konieczność, Członkowie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w dniu 26 kwietnia 2016 r. podjęli w trybie obiegowym uchwałę w zakresie zmiany kryteriów wyboru operacji współfinansowanych z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020, tj. wymogów formalnych i kryteriów oceny formalnej dla wszystkich działań w ramach Osi priorytetowych 1-7.

Wnioskowana przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego zmiana, polega na wykreśleniu dwóch kryteriów w ramach wymogów formalnych, a jej celem było przyspieszenie procesu oceny projektów współfinansowanych z EFRR.

Uchwałę uznaje się za podjętą w trybie obiegowym jeżeli zostaną spełnione warunki wymienione w §7 pkt 8. Regulaminu, w tym lit. a) żaden z członków Komitetu nie prześle w terminie 10 dni roboczych pisemnych zastrzeżeń do otrzymanego projektu uchwały.

Data opublikowania:

Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020
Spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

6 listopada 2015 w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach odbyło się spotkanie robocze członków Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej, Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Kielcach.

Data opublikowania:

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020
III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020

14 września w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się III posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020. Obradom przewodniczył Pan Kazimierz Kotowski - Zastępca Przewodniczącego Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył Pan Grzegorz Orawiec – Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej oraz Pani Irena Sochacka – Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Data opublikowania:

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za nami

I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za nami
I posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za nami

W spotkaniu, które odbyło się 5 maja w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Kielcach, uczestniczyli m.in. przedstawiciele Komisji Europejskiej - p. Wolfgang Munch - Z-ca Dyrektora wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej oraz p. Magali Lenoel  z Wydziału ds. projektów polskich w Dyrekcji Generalnej ds. Polityki Regionalnej. Posiedzenie zostało zainaugurowane przez członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Kazimierza Kotowskiego.

Data opublikowania:

Strona 4 z 4

Przejdź do strony