Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego

W dniu 17 października 2017 r. na mocy Uchwały Nr 3106/17, Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zatwierdził i przyjął "Wykaz Programów Rewitalizacji Województwa Świętokrzyskiego". Wykaz prowadzany i na bieżąca aktualizowany jest przez IZ RPOWŚ. Znajdują się w nim wszystkie programy pozytywnie zweryfikowane po kątem zapisów Wytycznych Ministra Rozwoju w zakresie rewitalizacji w programach operacyjnych na lata 2014-2020 z dnia 2 sierpnia 2016 r. oraz Ustawy o rewitalizacji z dnia 9 października 2015 r.

Załączone pliki: