Najważniejsze informacje

 • VII Forum Kohezyjne „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość”

  Mój region, moja Europa, nasza przyszłość - forum w Brukseli

  W Brukseli marszałek Adam Jarubas i Grzegorz Orawiec, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego w Kielcach uczestniczą w VII Forum Kohezyjnym „Mój region, moja Europa, nasza przyszłość”, organizowanym przez Komisję Europejską i Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Obszarów Miejskich. Wydarzenie ma kluczowe znaczenie w przygotowaniach ram realizacji Europejskich Funduszy Strukturalnych i Inwestycyjnych po roku 2020.

 • Przemówienie Marka Szczepanika - Członka Zarządu Województwa Świętokrzyskiego

  XV posiedzenie Komitetu Monitorującego RPO 2014-2020

  Kwestie stanu wdrażania RPOWŚ 2014-2020, realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 za rok 2016 czy "Sprawozdania krajowego – Polska 2017" były tematami obrad XV posiedzenia Komitetu Monitorującego RPO 2014 - 2020, które odbyło się dziś w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach.

 • Nowy Dom Pomocy Społecznej powstanie w Skarżysku-Kamiennej

  Nowy Dom Pomocy Społecznej powstanie w Skarżysku-Kamiennej

  W Skarżysku-Kamiennej, z udziałem marszałka Adama Jarubasa w piątek, 23 czerwca odbyło się uroczyste przekazanie placu pod budowę Domu Pomocy Społecznej. Powstanie on w budynku przy ulicy Ekonomii 7, w którym do czerwca ub. roku mieściło się III Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Staszica. Powiat Skarżyski na realizację tego projektu otrzymał 4,2 mln złotych dofinansowania w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego (Działanie 7.3. Infrastruktura społeczna i zdrowotna).

 • Z przedstawicielami kieleckich instytucji o kluczowych inwestycjach ze środków unijnych

  Z przedstawicielami kieleckich instytucji o kluczowych inwestycjach ze środków unijnych

  W piątek, 23 czerwca w Urzędzie Marszałkowskim odbyło się spotkanie dotyczące Kontraktu Terytorialnego dla Województwa Świętokrzyskiego. Uczestnicy spotkania rozmawiali na temat kluczowych inwestycji planowanych ze środków unijnych w naszym województwie w ramach działania 1.1. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego czyli "Infrastruktura badawcza i rozwojowa".

 • Warsztaty organizowane przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

  Jak zdobyć dofinansowanie na promowanie i przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki raka jelita grubego? – zapraszamy na warsztaty dla autorów projektów

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty poświęcone tworzeniu projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie”. Poddziałanie to umożliwia sfinansowanie zarówno działań informacyjno - edukacyjnych, zachęcających do udział w badaniach, jak i samych badań profilaktycznych w kierunku eliminowania ryzyka lub wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

 • Uczestnicy poprzednich warsztatów

  Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów społecznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza wszystkich zainteresowanych na warsztaty, dotyczące prawidłowego tworzenia projektów,
  w związku ogłoszonymi konkursami umożliwiającymi finansowanie projektów ze sfery włączenia społecznego – w ramach Działania 9.1 i Podziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020.

Wiadomości

Jak zdobyć dofinansowanie na promowanie i przeprowadzenie badań w ramach profilaktyki raka jelita grubego? – zapraszamy na warsztaty dla autorów projektów

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego zaprasza na warsztaty poświęcone tworzeniu projektów w ramach Poddziałania 8.2.2 „Wsparcie profilaktyki zdrowotnej w regionie”. Poddziałanie to umożliwia sfinansowanie zarówno działań informacyjno - edukacyjnych, zachęcających do udział w badaniach, jak i samych badań profilaktycznych w kierunku eliminowania ryzyka lub wczesnego wykrywania raka jelita grubego.

Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów społecznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z ogłoszonymi konkursami, umożliwiającymi finansowanie projektów ze sfery włączenia społecznego w ramach Działania 9.1  i Podziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020.

 • Kolejowy pojazd szynowy zakupiony ze środków Unijnych

  Sukcesy projektów

  Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  11 281 463,41 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono 2 jednostki taboru kolejowego