Najważniejsze informacje

 • Szkolenie zorganizowane przez Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu

  O funduszach bez barier w Ostrowcu świętokrzyskim

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w dniu 17 maja 2017 roku szkolenie otwarte na temat realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 • Wspólne zdjęcie uczestników uroczystości

  Na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

  Umowy i preumowy na dofinansowanie blisko 70 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 podpisane zostały dziś w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Dotyczyły one przede wszystkim powstawania i rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 • Oddanie do użytku Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

  Inwestycja Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

  - Środowiskowy Dom Samopomocy w Połańcu, to dla większości podopiecznych po prostu drugi dom. Gratuluję, że potrafiliście stworzyć takie wyjątkowe miejsce. Gratuluję tej atmosfery i tego, że jesteście dla siebie – mówił marszałek Adam Jarubas w Połańcu, gdzie oddano inwestycję „Adaptacja pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem pod Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.

 • Podpisanie umowy na budowę obwodnicy Pińczowa

  Umowa na obwodnicę Pińczowa podpisana

  Planowana obwodnica przebiegać będzie po północno-wschodniej stronie miasta Pińczów, głównie przez tereny rolne, częściowo zalesione. Budowa drogi spowoduje polepszenie stanu infrastruktury drogowej pozwalającej na poprowadzenie ruchu tranzytowego poza miastem.

 • Podsumowanie targów Hannover Messe 2017

  Podsumowanie targów Hannover Messe 2017

  Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zorganizowało wyjazdową misję gospodarczą do Hannoveru na największe w Europie targi przemysłowe Hannover Messe 2017. Wzięło w nich udział dziesięć firm z województwa świętokrzyskiego działających w obszarze automatyki przemysłowej, energetyki, technologii odnawialnych i środowiskowych oraz informatyzacji procesów produkcyjnych.

 • Konkurs dla dziennikarzy DOFE 2017

  Konkurs dla dziennikarzy "Prosto do Funduszy Europejskich"

  Jesteś dziennikarzem? Informujesz o ważnych lokalnych sprawach? Ten konkurs jest dla Ciebie! Opowiedz historię ciekawego projektu i wygraj atrakcyjne nagrody. Tematyka materiałów ma promować ogólnopolską akcję „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, które odbędą się od 18 do 21 maja 2017 roku.

Wiadomości

 • O funduszach bez barier w Ostrowcu świętokrzyskim

  Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Sandomierzu, działający w strukturach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, zorganizował w dniu 17 maja 2017 roku szkolenie otwarte na temat realizacji zasady równości szans i niedyskryminacji, w tym dostępności dla osób z niepełnosprawnościami oraz zasady równości szans kobiet i mężczyzn.

 • Na rozwój infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej

  Umowy i preumowy na dofinansowanie blisko 70 projektów z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 - 2020 podpisane zostały dziś w Starostwie Powiatowym w Busku - Zdroju. Dotyczyły one przede wszystkim powstawania i rozwoju infrastruktury edukacyjnej i szkoleniowej.

 • Inwestycja Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu

  - Środowiskowy Dom Samopomocy  w Połańcu, to dla większości podopiecznych po prostu drugi dom. Gratuluję, że potrafiliście stworzyć takie wyjątkowe miejsce. Gratuluję tej atmosfery i tego, że jesteście dla siebie – mówił marszałek Adam Jarubas w Połańcu, gdzie oddano inwestycję „Adaptacja pomieszczeń poddasza z przeznaczeniem pod Działalność Środowiskowego Domu Samopomocy w Połańcu wraz zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.

 • Amfiteatr Kadzielnia

  Sukcesy projektów

  Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

  dofinansowanie z UE:

  12 753 600,29 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury