Najważniejsze informacje

 • Zarząd Województwa Świętokrzyskiego

  Blisko 14 mln zł z UE na wsparcie rodzin i seniorów w nowych konkursach RPO

  Zarząd Województwa zadecydował dziś o uruchomieniu dwóch, ostatnich już w tym roku konkursów na projekty społeczne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Jeden z nich dotyczy rozwijania świetlic środowiskowych i wspierania rodzin, drugi natomiast pozwoli na zapewnienie codziennej opieki osobom starszym i niesamodzielnym, ponadto na tworzenie klubów seniora – szczególnie na obszarach wiejskich.

 • Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Kielce staną się centrum polskiej metrologii

  Porozumienie z Głównym Urzędem Miar w sprawie unijnego dofinansowania projektu Świętokrzyski Kampus Laboratoryjny Głównego Urzędu Miar – etap I zostało podpisane w poniedziałek, 9 listopada w siedzibie Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii w Warszawie. To zielone światło dla jednej z najważniejszych inwestycji w naszym regionie.

 • Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września

  Siódma pozycja w kraju. RPO na finiszu

  Siódme miejsce regionu świętokrzyskiego w kraju w wydatkowaniu unijnych funduszy na koniec września. Utrzymujemy dobrą pozycję i nie zwalniamy tempa mimo pandemii koronawirusa, która stawia przed Regionalnym Programem Operacyjnym nowe wyzwania.

 • Region świętokrzyski jest liderem w kraju pod względem wdrażania projektów społecznych Regionalnego Programu Operacyjnego.

  Projekty społeczne RPO: trzeci miesiąc z rzędu na pierwszym miejscu w kraju!

  W kolejnych trzech miesiącach - lipcu, sierpniu i wrześniu - województwo świętokrzyskie utrzymuje pozycję krajowego lidera we wdrażaniu „miękkiej” części Regionalnego Programu Operacyjnego. W projektach, skierowanych do mieszkańców regionu, „pracuje” już ponad 90 proc. z kwoty 1,7 mld zł, zarezerwowanej w RPO na edukację, zdrowie, sprawy socjalne oraz rynek pracy.

 • W uroczystym otwarciu ośrodka uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego Renata Janik

  Opieka dla seniorów z Kielc dzięki projektowi RPO

  Specjalistyczna pomoc dla niesamodzielnych seniorów z Kielc, a także wsparcie dla opiekujących się nimi członków rodzin – to główne założenia projektu Regionalnego Programu Operacyjnego, który realizuje Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie. Fundusze unijne pozwoliły m.in. na utworzenie 25 nowych miejsc opieki w filii Ośrodka Wsparcia Dziennego. W uroczystym otwarciu ośrodka uczestniczyła Wicemarszałek Województwa Świętokrzyskiego, Renata Janik.

 • Podpisanie umowy na dodatkowe pieniądze - „antycovidowe” działania świętokrzyskich powiatów

  Dodatkowe pieniądze na „antycovidowe” działania świętokrzyskich powiatów

  Dodatkowe 2,2 mln zł na walkę z skutkami pandemii koronawirusa przyznał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego starostwom powiatowym, realizującym projekty, zwalczające pandemię. Pieniądze pochodzą z funduszy unijnych, dostępnych w Regionalnym Programie Operacyjnym Woj. Świętokrzyskiego.

Wiadomości

Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach, działający w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zaprasza pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych bądź swoich pracowników do wzięcia udziału w  bezpłatnym webinarium dotyczącym „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania się o dofinansowanie podnoszenia kompetencji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

Świętokrzyski Fundusz Rozwoju. Wsparcie dla gospodarki

Wspieranie sektora mikro, małych i średnich przedsiębiorstw – to główny cel Świętokrzyskiego Funduszu Rozwoju. Uchwałę o jego powołaniu podjął Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. – Naszym celem jest zwiększenie efektywności działań na rzecz gospodarki – mówi Andrzej Bętkowski, marszałek województwa świętokrzyskiego.

 • Pojazd służący do działań edukacyjno-informacyjnych

  Sukcesy projektów

  Żyj zdrowo - wsparcie profilaktyki raka piersi poprzez działania edukacyjno-informacyjne na terenie Subregionu Północnego

  dofinansowanie z UE:

  1 302 601,20 PLN

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  W ramach tych projektów prowadzone były spotkania edukacyjne w gminach, połączone z nauką czujności onkologicznej, zdrowego stylu życia, obserwacji swojego organizmu i samobadania piersi.