Najważniejsze informacje

 • Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany

  Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany

  W dniu 13 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze robocze spotkanie z przedsiębiorcami, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej do Zagrzebia, Belgradu i Budapesztu w dniach 20-24 listopada. Podczas spotkania Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił program misji, który zakłada przede wszystkim wizyty studyjne oraz branżowe spotkania biznesowe w obszarach branży spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej

 • Uczniowie szkół zawodowych podczas podróży na Targi ANUGA w Kolonii

  Uczniowie szkół zawodowych z wizytą na Targach ANUGA w Kolonii

  W dniach 8-10 października 2017 r. uczniowie - laureaci konkursu „Kreatywna Szkoła III” wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym z wizytą na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Spożywczego ANUGA Food Fair w Kolonii

 • Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli

  Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli

  Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli, największe coroczne wydarzenie złożone z serii specjalistycznych konferencji i spotkań eksperckich związanych z rozwojem regionalnym w Europie. Marszałek Adam Jarubas oraz Dyrektor Grzegorz Orawiec dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem w międzynarodowym gronie najważniejszych przedstawicieli instytucji europejskich, polityków, praktyków i ekspertów z całej Europy

 • Flaga Unii Europejskiej

  Powstaje nowoczesna hala w gminie Waśniów

  W Mominie, gmina Waśniów, rozpoczęły się prace nad budową hali sportowej i modernizacją boiska przy Zespole Szkoły Podstawowej i Gimnazjum imienia majora Jana Piwnika „Ponurego”. Inwestycja powstaje dzięki środkom unijnym z Urzędu Marszałkowskiego.

 • Stypendyści świętokrzyskiego programu stypendialnego

  Rusza nabór do świętokrzyskiego programu stypendialnego

  Uczniowie z gimnazjów, liceów ogólnokształcących i szkół zawodowych mogą składać już wnioski do drugiej edycji programu stypendialnego dla uzdolnionej młodzieży z województwa świętokrzyskiego.

Wiadomości

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPOWŚ) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR (dalej: Wykaz).

KOMUNIKAT obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

 • Kolejowy pojazd szynowy zakupiony ze środków Unijnych

  Sukcesy projektów

  Zakup kolejowych pojazdów szynowych do przewozów regionalnych dla województwa świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  11 281 463,41 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Zakupiono 2 jednostki taboru kolejowego