Wiadomości

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, czerwiec.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, czerwiec.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, czerwiec.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Data opublikowania:

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Data opublikowania:

Targi CEBIT2018 w Hanowerze zachwyciły młodych informatyków ze świętokrzyskiego

Targi CEBIT2018 w Hanowerze zachwyciły młodych informatyków ze świętokrzyskiego
Targi CEBIT2018 w Hanowerze zachwyciły młodych informatyków ze świętokrzyskiego

Młodzież z regionu świętokrzyskiego, uczestnicząca w projekcie „Nowoczesna Szkoła Zawodowa – Nowoczesny Region, wzięła udział w dwudniowej wizycie edukacyjnej do Hanoweru, organizowanej przez Departament Polityki Regionalnej/Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy UMWŚ, Lidera Projektu.

Data opublikowania:

Zmiana listy podstawowej i rezerwowej w ramach konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17

W dniu 13 czerwca 2018 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą nr 3991/18 dokonał zmiany listy warunkowo wybranych projektów oraz listy rezerwowej w ramach konkursu nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17. Powyższe zmiany wynikają z rozstrzygnięcia procedury odwoławczej oraz rezygnacji dwóch beneficjentów z otrzymania obniżonego dofinansowania.

Data opublikowania:

Prawie 4 mln zł na rewitalizację gminy Ruda Maleniecka

Prawie 4 mln zł na rewitalizację gminy Ruda Maleniecka
Prawie 4 mln zł na rewitalizację gminy Ruda Maleniecka

Pre – umowę na dofinansowanie projektu rewitalizacji Rudy Malenieckiej podpisali marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska z wójtem Gminy Leszkiem Kucą.

Data opublikowania:

Strona 1 z 192

Przejdź do strony