Wiadomości

Ogłoszenie

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 (dalej: IZ RPOWŚ) informuje o możliwości ubiegania się o wpis do Wykazu Kandydatów na Ekspertów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w części dotyczącej EFRR (dalej: Wykaz).

Data opublikowania:

KOMUNIKAT obowiązek upublicznienia zapytania ofertowego

Departament Polityki Regionalnej informuje, że w związku ze zmianą i wejściem w życie w dniu 23 sierpnia 2017 r. Wytycznych w zakresie kwalifikowalności wydatków  w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego oraz Funduszu Spójności na lata 2014-2020, Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż beneficjenci i wnioskodawcy zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności są zobligowani do:

Data opublikowania:

Podpisanie Pre-umowy w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 17 października 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Pre - umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.2 „Gospodarka odpadami” z Przedsiębiorstwem Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej we Włoszczowie Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, na inwestycję pn. „Budowa hali rozładunku i przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych wraz z wytwarzaniem paliwa alternatywnego z frakcji nadsitowej i biologicznego przetwarzania frakcji podsitowej na terenie RIPOK, składowisko opadów komunalnych „Kępny Ług” we Włoszczowie”.

Data opublikowania:

Nowe szkolenia na Platformie Oceniających Projekty w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi".

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że z dniem 23 października 2017 r. Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 ustala, że szkolenie „Projekty rozliczane kwotami ryczałtowymi"  jest włączone do obligatoryjnego programu szkoleń dla oceniających wnioski o dofinansowanie w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

Data opublikowania:

Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany

Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany
Spotkanie robocze dotyczące misji gospodarczej na Bałkany

W dniu 13 października 2017 r. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się pierwsze robocze spotkanie z przedsiębiorcami, którzy zostali zakwalifikowani do udziału w wyjazdowej misji gospodarczej do Zagrzebia,  Belgradu i Budapesztu w dniach 20-24 listopada. Podczas spotkania Grzegorz Orawiec, Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej przedstawił program misji, który zakłada przede wszystkim wizyty studyjne oraz branżowe spotkania biznesowe w obszarach branży spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej.

Data opublikowania:

Uczniowie szkół zawodowych z wizytą na Targach ANUGA w Kolonii

Uczniowie szkół zawodowych podczas podróży na Targi ANUGA w Kolonii
Uczniowie szkół zawodowych podczas podróży na Targi ANUGA w Kolonii

W dniach 8-10 października 2017 r. uczniowie - laureaci konkursu „Kreatywna Szkoła III” wzięli udział w zorganizowanym przez Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy, Departamentu Polityki Regionalnej, zagranicznym wyjeździe edukacyjnym do Niemiec, połączonym z wizytą na Międzynarodowych Targach Przetwórstwa Spożywczego ANUGA Food Fair w Kolonii. 

Data opublikowania:

Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli

Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego podczas Europejskiego Tygodnia Miast i Regionów w Brukseli

Europejski Tydzień Miast i Regionów w Brukseli, największe coroczne wydarzenie złożone z serii specjalistycznych konferencji i spotkań eksperckich związanych z rozwojem regionalnym w Europie. Marszałek Adam Jarubas oraz Dyrektor Grzegorz Orawiec dzielili się swą wiedzą i doświadczeniem w międzynarodowym gronie najważniejszych przedstawicieli instytucji europejskich, polityków, praktyków i ekspertów z całej Europy.

Data opublikowania:

Strona 1 z 121

Przejdź do strony