Najważniejsze informacje

 • Podpisanie umowy

  Świętokrzyskie dla aktywnych

  „Świętokrzyskie dla aktywnych" to projekt skierowany do osób po 50. roku życia i nisko wykwalifikowanych, które chciałyby zdobyć nowy zawód. Prawie milion złotych na szkolenia dla tej grupy osób przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 19 lutego umowę podpisali Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Izabela Łajs, właścicielka Akademii Zdrowia w Kielcach. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego

 • Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego ENERSELVES

  Spotkanie partnerskie w ramach projektu międzynarodowego ENERSELVES

  W dniach 30-31 stycznia 2018 roku odbyło się kolejne spotkanie partnerów projektu ENERSELVES realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe. Spotkanie organizowane przez North-East Regional Development Agency (Północno-Wschodnia Agencja Rozwoju Regionalnego) odbyło się w miejscowości Iasi w Rumunii

 • Podpisanie umowy z Politechniką Świętokrzyską

  Na edukację i aktywizację osób dorosłych

  Umowy na prawie trzy miliony złotych podpisał w czwartek, 15 lutego Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z przedstawicielami czterech firm i instytucji, które chcą inwestować w edukację i aktywizację osób dorosłych. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Wśród beneficjentów znalazła się Politechnika Świętokrzyska. Projekt „Profilaktyka. Aktywność. Praca - aktywizacja prozdrowotna pracowników Politechniki Świętokrzyskiej" otrzymał dofinansowanie w wysokości prawie 520 tysięcy złotych. Wsparcie otrzymały także firmy Pretender, International House Elżbieta Wojsa oraz Seka S.A.

 • Podpisanie umowy

  Coraz bliżej budowy Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu

  15 lutego 2018 r. w siedzibie Zespołu Świętokrzyskich i Nadnidziańskich Parków Krajobrazowych w Kielcach została podpisana umowa z Pracownią Architektoniczną TERA GROUP Sp. z o.o. z Kielc, reprezentowaną przez Konrada Śmierzyńskiego i Paulinę Bogdał-Śmierzyńską, na opracowanie pełnobranżowej dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla zadania pn. „Budowa Ośrodka Edukacji Przyrodniczej na Ponidziu w miejscowości Umianowice, gm. Kije”. Koszt opracowania dokumentacji wynosi 338 250,00 zł

 • Wystąpienie Grzegorza Dziubka - Burmistrza Włoszczowy

  Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy

  „Kompleksowa rewitalizacja centrum Włoszczowy – ukształtowanie estetycznej i funkcjonalnej przestrzeni publicznej, wpływającej na rozwój aktywności społecznej, rekreacji i przedsiębiorczości mieszkańców” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego – we Włoszczowie marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas podpisał z burmistrzem Włoszczowy Grzegorzem Dziubkiem pre-umowę na dofinansowanie zadania

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Świętokrzyskie dla aktywnych

„Świętokrzyskie dla aktywnych" to projekt skierowany do osób po 50. roku życia i nisko wykwalifikowanych, które chciałyby zdobyć nowy zawód. Prawie milion złotych na szkolenia dla tej grupy osób  przeznaczył Zarząd Województwa Świętokrzyskiego. 19 lutego umowę podpisali Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego i Izabela Łajs, właścicielka Akademii Zdrowia w Kielcach. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Społecznego ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Zamek Królewski w Chęcinach

  Sukcesy projektów

  Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”

  dofinansowanie z UE:

  6 514 052,46 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Liczba projektów wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek: 36