• Konkurs fotograficzny 2018

Najważniejsze informacje

 • Dofinansowano innowacyjną edukację

  Dofinansowano innowacyjną edukację

  Umowy na ponad 8,9 mln złotych podpisał 24 maja br. marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas z grantobiorcami projektu „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, realizowanego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

 • Promocja branży kosmetycznej podczas jesiennej edycji międzynarodowych Targów „ESTETIKA” w Brukseli 6-8 października 2018 r.

  Promocja branży kosmetycznej podczas jesiennej edycji międzynarodowych Targów „ESTETIKA” w Brukseli 6-8 października 2018 r.

  W dniach 6-8 października 2018r. odbędzie się w Brukseli jesienna edycja targów branży kosmetycznej „Estetika”. Targi te postrzegane są jako ulubione miejsce spotkań wszystkich specjalistów kosmetycznych w krajach Beneluksu. Przez ponad 35 lat, ”Estetika” oferuje przegląd wyposażenia, produktów, technik i metod w obszarze zdrowia i urody. Tysiące specjalistów kosmetycznych, stylistów paznokci, dermatologów i innych zbierają się w Brussels Expo podczas „Estetika Wiosna” i „Estetika Jesień”, aby zaprezentować najnowsze osiągnięcia w tej dziedzinie, jak również dokonać zleceń lub zakupu bezpośrednio na targach. „Estetika” daje wystawcom możliwość zaprezentowania swoich produktów dla tysięcy zwiedzających z Belgii, Holandii i Francji.

 • Dofinansowanie dla Fałkowa na kompleksową rewitalizację

  Dofinansowanie dla Fałkowa na kompleksową rewitalizację

  W Urzędzie Gminy w Fałkowie marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali pre – umowę na dofinansowanie projektu pn. „Poprawa jakości życia mieszkańców Fałkowa poprzez rewitalizację zdegradowanych obszarów miejscowości”. Jego celem jest przywrócenie i nadanie nowych funkcji społecznych, gospodarczych, kulturalnych i rekreacyjnych zdegradowanym i zaniedbanym budynkom, obiektom, terenom i przestrzeni publicznej Fałkowa.

 • Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020

  Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów z Poddziałania 9.2.1 „Rozwój wysokiej jakości usług społecznych” Regionalnego Programu Operacyjnego WŚ 2014-2020

  Poddziałanie 9.2.1 daje szansę na realizację przedsięwzięć dotyczących usług społecznych świadczonych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych. Wszystkich zainteresowanych tworzeniem projektów, zapraszamy do udziału w warsztatach, przygotowujących do prawidłowego napisania wniosku aplikacyjnego.

 • Spotkanie w ramach międzynarodowego projektu ENERSELVES

  Spotkanie w ramach międzynarodowego projektu ENERSELVES

  W dniach 16-17 maja 2018 roku odbyło się spotkanie partnerów projektu ENERSELVES realizowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego w ramach programu Interreg Europe. Spotkanie organizowane przez Malta Inteligent Energy Management Agency MIEMA odbyło się w miejscowościach Valletta oraz Gozo na Malcie.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

 • Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku

  Sukcesy projektów

  Wzrost atrakcyjności turystycznej Muzeum Henryka Sienkiewicza w Oblęgorku, poprzez jego modernizację, renowację i odtworzenie elementów zabytkowego parku oraz wdrożenie interaktywnego zwiedzania

  dofinansowanie z UE:

  1 545 197,67 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury