Najważniejsze informacje

 • Kopalnia Wapienia “Morawica” z dofinansowaniem

  Kopalnia Wapienia “Morawica” z dofinansowaniem

  Nową instalację fotowoltaiczną zyska Kopalnia Wapienia “Morawica”. 13 sierpnia br. członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek oraz prezes kopalni, Józef Dąbek podpisali umowę, w ramach której przedsiębiorstwo otrzyma ponad 2 miliony dofinansowania unijnego na zakup i montaż instalacji umożliwiającej produkowanie prądu za pomocą energii słonecznej.

 • W Ćmielowie powstała Baza Służby Drogowej

  W Ćmielowie powstała Baza Służby Drogowej

  W Ćmielowie marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak uczestniczyli w uroczystym odbiorze obiektu Bazy Służby Drogowej dla potrzeb Obwodu Drogowego wraz z wyposażeniem sprzętowym.

 • Nową ścieżką rowerową po gminie Bodzentyn

  Nową ścieżką rowerową po gminie Bodzentyn

  Ścieżka rowerowa o długości ponad 3 kilometrów powstanie w gminie Bodzentyn. Marszałek Adam Jarubas podpisał umowę z burmistrzem Bodzentyna Dariuszem Skibą na dofinansowanie inwestycji.

 • Sandomierz stawia na ekologiczne inwestycje

  Sandomierz stawia na ekologiczne inwestycje

  Energooszczędne oświetlenie, nowoczesne, komfortowe autobusy i lepszy system komunikacji miejskiej zyska Sandomierz dzięki unijnemu wsparciu. W czwartek, 9 sierpnia w Sandomierzu Marek Szczepanik, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego podpisał w tej sprawie dwie umowy z Markiem Bronkowskim, burmistrzem Sandomierza. Wartość tych projektów to 18 milionów złotych, z czego prawie 14 milionów pochodzi z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Duża inwestycja kolejowa w Skarżysku-Kamiennej

  Duża inwestycja kolejowa w Skarżysku-Kamiennej

  Marszałek Adam Jarubas i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali pre-umowę na budowę zintegrowanego systemu komunikacyjnego wraz z tunelem pod torami w obrębie dworca kolejowego stacji Skarżysko-Kamienna. Wartość inwestycji to ponad 45 mln zł.

 • Umowy w Smykowie i Końskich

  Umowy w Smykowie i Końskich

  W Urzędzie Gminy w Smykowie Agata Binkowska, członek Zarządu Województwa podpisała umowę na dofinansowanie projektu pn. „Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Miedzierza, odcinek o długości 658 m”. Kwota dofinansowania unijnego to 48 tys. zł. W Zespole Opieki Zdrowotnej w Końskich dzięki środkom unijnym zamontowane zostaną panele fotowoltaiczne i powietrzne pompy ciepła.

Wiadomości

VII edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Klub Sportowy Vive Targi Kielce

  Sukcesy projektów

  GRAMY RAZEM DLA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO - promocja turystyczna, sportowa i gospodarcza województwa, realizowana przez Klub Sportowy Vive Targi Kielce

  dofinansowanie z UE:

  7 950 080 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Projekty promujące województwo świętokrzyskie: 1