Najważniejsze informacje

 • Sitkówka-Nowiny i Piekoszów inwestują w OZE

  Sitkówka-Nowiny i Piekoszów inwestują w OZE

  Wspieranie inwestycji chroniących środowisko naturalne poprzez wykorzystanie odnawialnych źródeł energii to jedno z zadań samorządu województwa. Dziś Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego, podpisał z Sebastianem Nowaczkiewiczem, wójtem gminy Sitkówka-Nowiny i Zbigniewem Piątkiem, wójtem Piekoszowa, umowę na dofinansowanie projektu pn. „Czysta energia dla mieszkańców gminy Sitkówka-Nowiny i gminy Piekoszów” w ramach Działania 3.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 • W Jędrzejowie powstanie Centrum Komunikacyjne

  W Jędrzejowie powstanie Centrum Komunikacyjne

  W Jędrzejowie marszałek Adam Jarubas podpisał umowę z Marcinem Piszczkiem, burmistrzem Jędrzejowa na dofinansowanie projektu pn. „Budowa Centrum Komunikacyjnego dla obsługi ruchu pasażerskiego w Jędrzejowie wraz z systemem informacji dla pasażerów”. Zadanie objęto dotacją z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w wysokości 4 mln 379 tys. zł. Wartość całej inwestycji to 5,1 mln zł. W spotkaniu uczestniczyła również Bogusława Wypych, radna Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego.

 • Międzynarodowa konferencja promocyjna Regionu Świętokrzyskiego w Brukseli

  Międzynarodowa konferencja promocyjna Regionu Świętokrzyskiego w Brukseli

  W dniu 11 lipca w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie dla firm z branży spożywczo-przetwórczej oraz turystyki uzdrowiskowej, biorących udział w konferencji zagranicznej w Brukseli, organizowanej przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości Departamentu Polityki Regionalnej w dniach 24-25 września. Spotkaniu przewodził Dyrektor Departamentu Grzegorz Orawiec. Celem spotkania było omówienie kwestii logistycznych oraz planowanych form promocji gospodarczej regionu podczas wydarzenia.

 • Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

  Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość

  W Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Chmielniku odbyło się uroczyste podsumowanie projektu „Dobre doświadczenia zawodowe szansą na lepszą przyszłość”, zrealizowanego w ramach działania 8.5 „Rozwój i wysoka jakość szkolnictwa zawodowego oraz kształcenia ustawicznego” – poddziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. W spotkaniu uczestniczył członek Zarządu Województwa Piotr Żołądek.

 • Na gospodarkę wodno – ściekową w gminie Zagnańsk

  Na gospodarkę wodno – ściekową w gminie Zagnańsk

  Marszałek Adam Jarubas i wójt Zagnańska Szczepan Skorupski podpisali umowę na dofinansowanie zadania pn. „Budowa kanalizacji i sieci wodociągowej na terenie Gminy Zagnańsk” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020. To zadanie o wartości 7,1 mln zł, z czego dofinansowanie wyniesie ponad 4,5 mln zł.

 • Ponad 7 milionów na komunikację miejską w gminie Końskie

  Ponad 7 milionów na komunikację miejską w gminie Końskie

  Zakup autobusów, budowa dworca, wymiana przystanków, nowe połączenia komunikacyjne – w Końskich, członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisała z Krzysztofem Obratańskim, burmistrzem Końskich umowę na dofinansowanie projektu „Zintegrowane centrum przesiadkowe na terenie Gminy Końskie”, realizowanego w ramach działania 3.4 „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej RPOWŚ 2014-2020 – typ projektu: Infrastruktura transportu publicznego oraz zakup niskoemisyjnego taboru miejskiego”.

 • Spotkanie informacyjne Departamentu Wdrażania EFS

  Zapraszamy na spotkanie informacyjne - jak efektywnie realizować i rozliczać projekty EFS w ramach RPOWŚ 2014 – 2020?

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na spotkanie informacyjne pt. „Praktyczne aspekty realizacji i rozliczania projektów w ramach Priorytetów 8 i 9 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 - 2020”. Spotkanie będzie dotyczyło kluczowych zasad rozliczania i realizacji projektów ze sfery edukacji, włączenia społecznego oraz profilaktyki zdrowotnej. Do udziału zapraszamy przedstawicieli instytucji aktualnie realizujących bądź przygotowujących się do realizacji projektów EF

Wiadomości

VII edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, lipiec.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Amfiteatr Kadzielnia

  Sukcesy projektów

  Geopark Kielce – przebudowa Amfiteatru Kadzielnia

  dofinansowanie z UE:

  12 753 600,29 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury