Najważniejsze informacje

 • O współpracy z Wodami Polskimi

  O współpracy z Wodami Polskimi

  W Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach Marek Jońca, członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego spotkał się z przedstawicielami Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie. Tematem rozmów było nawiązanie współpracy w zakresie gospodarki wodnej.

 • Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku-Kamiennej

  Siedem milionów na oświetlenie uliczne w Skarżysku-Kamiennej

  Samorząd Skarżyska-Kamiennej wymieni na ekologiczne prawie całe oświetlenie uliczne w mieście. Gmina pozyskała na ten cel 7 milionów złotych z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Podczas posiedzenia Zarząd Województwa pod przewodnictwem marszałka Andrzeja Bętkowskiego rozstrzygnął konkurs z działania „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” i przyznał dofinansowanie dla skarżyskiego projektu.

 • Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

  Ponad 330 milionów złotych w konkursach z RPO w 2019 roku

  206 mln złotych na konkursy z obszaru Europejskiego Funduszu Społecznego, czyli na tzw. projekty miękkie oraz 130 mln zł na dofinansowanie tzw. projektów twardych w ramach konkursów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego przeznaczy w tym roku Urząd Marszałkowski. W sumie ogłoszone będą 32 konkursy w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020.

 • O funduszach unijnych z samorządowcami

  O funduszach unijnych z samorządowcami

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego spotkał się z prezydentem Kielc, burmistrzami i wójtami z terenu powiatu kieleckiego, aby przedstawić zakres i harmonogram konkursów organizowanych w ramach dostępnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020 oraz zachęcić do rozpropagowania ich na podległych sobie obszarach. To pierwsze z cyklu zaplanowanych spotkań informacyjnych z samorządowcami z województwa świętokrzyskiego.

 • Obwodnica Chmielnika otwarta

  Obwodnica Chmielnika otwarta

  Z udziałem podsekretarza stanu w Ministerstwie Inwestycji i Rozwoju Adama Hamryszczaka, przedstawiciela Komisji Europejskiej Anny Modzelewskiej, a także marszałka województwa Andrzeja Bętkowskiego, członka Zarządu Marka Jońcy oraz świętokrzyskich parlamentarzystów odbyło się uroczyste otwarcie północnej obwodnicy Chmielnika. Inwestycja kosztowała blisko 60 mln zł.

 • Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego

  Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego

  Członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca rozmawiał z mieszkańcami Ostrowca Świętokrzyskiego. W spotkaniu uczestniczyli reprezentanci Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, środowisk kombatanckich, związkowcy z Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Solidarność, samorządowcy różnych szczebli, szefowie jednostek powiatowych, służb mundurowych, przedsiębiorcy.

Wiadomości

Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Szanowni Państwo

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w miesiącach styczeń - kwiecień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy - konsorcjum firm: LB&E z siedzibą w Podkowie Leśnej oraz EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. z siedzibą w Warszawie.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, styczeń.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Śródmieście Kielc

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap I

  dofinansowanie z UE:

  45 040 364,73 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha