Najważniejsze informacje

 • Nowy Impuls na świętokrzyskich torach

  Nowy Impuls na świętokrzyskich torach

  Komfortowy, szybki i bezpieczny – „Impuls 1” dołączył do taboru kolejowego województwa świętokrzyskiego. To pierwszy z dwóch pojazdów, które w tym roku zostały zakupione przez samorząd województwa w firmie „NEWAG” z Nowego Sącza. Nowoczesny skład obsługiwał będzie regionalne pasażerskie przewozy kolejowe i będzie jeździł na trasie Kielce – Kraków. – To jest potwierdzenie, że kolej przeżywa swój renesans, również za sprawą takich inwestycji i jesteśmy z tego powodu bardzo szczęśliwi – powiedział Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

 • XXV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT KOF

  XXV posiedzenie Komitetu Sterującego ZIT KOF

  W dniu 17 października 2018 r. odbyło się wspólne posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego.

 • IX SPOTKANIE EUROPEJSKIEGO KLUBU PRASOWEGO W BRUKSELI

  IX SPOTKANIE EUROPEJSKIEGO KLUBU PRASOWEGO W BRUKSELI

  Europejski Klub Prasowy, którego gospodarzem jest Przedstawicielstwo Niemieckiego Landu Hessen w Brukseli, to forum, na którym dziennikarze z państw członkowskich komentują aktualne wydarzenia w polityce Unii Europejskiej. Moderatorem tych spotkań jest Michael Stabenow, korespondent opiniotwórczego dziennika „Frankfurter Allgemeine Zeitung”. Tematem spotkania w dniu 10 października 2018 r. były oczekiwania wobec Komisji Europejskiej w ostatnim roku przewodniczenia jej przez Jean-Claude’a Junkera oraz przyszłość UE27, po Brexit’cie, na tle ogólnej sytuacji geopolitycznej.

 • Dofinansują szkoły sukcesu

  Dofinansują szkoły sukcesu

  Umowę na dofinansowanie projektu „Szkoła sukcesu”, w ramach Poddziałania „Wsparcie kształcenia podstawowego w zakresie kompetencji kluczowych” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020, podpisał Piotr Żołądek, członek Zarządu Województwa w Mniowie.

 • Żłobek dla maluchów, wsparcie dla rodziców

  Żłobek dla maluchów, wsparcie dla rodziców

  Ponad 477 tysięcy złotych przekazał Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na dofinansowanie projektu pn. „Fachowa opieka w żłobku – aktywni rodzice w pracy” dla Klubu Malucha Re-re-kum-kum S.C. Karolina Stępkowska i Mariusz Jaskulski. W ramach projektu utworzone zostanie 16 nowych miejsc dla dzieci do 3 lat, wsparcie otrzyma również 18 osób opiekujących się maluchami. Umowę podpisała Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich zostanie ukończone

  Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich zostanie ukończone

  Długo oczekiwana inwestycja związana z dokończeniem rozbudowy Mauzoleum Martyrologii Wsi Polskich doczekała się szczęśliwego finału. 17 października br. dyrektor Muzeum Wsi Kieleckiej Mariusz Masny podpisał umowę na realizację tego przedsięwzięcia z wykonawcą – konsorcjum Erekta Budownictwo Specjalistyczne i Expo Factor, reprezentowanym przez Filipa Tuszyńskiego. W wydarzeniu uczestniczył Jacek Kowalczyk, dyrektor Departamentu Promocji, Edukacji, Kultury, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Logo Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu

  PAIH wychodzi naprzeciw potrzebom i aspiracjom polskiego biznesu

  25 października 2018 r. zapraszamy na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Wiadomości

PAIH wychodzi naprzeciw potrzebom i aspiracjom polskiego biznesu

25 października 2018 r. zapraszamy na PGE Narodowy w Warszawie, gdzie odbędzie się PAIH EXPO 2018 - Pierwsze Forum Wsparcia Polskiego Biznesu Za Granicą. Krystalizująca się sieć Zagranicznych Biur Handlowych Polskiej Agencji Inwestycji i Handlu jest kluczowym elementem nowego modelu internacjonalizacji polskiego biznesu jako jednego z filarów Strategii na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, październik.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 • Śródmieście Kielc

  Sukcesy projektów

  Rewitalizacja zabytkowego Śródmieścia Kielc - etap II

  dofinansowanie z UE:

  18 646 468,43 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Obszar poddany rewitalizacji: 118 ha