Najważniejsze informacje

 • Komisja Europejska z wizytą u Beneficjentów RPOWŚ 2014-2020

  Komisja Europejska z wizytą u Beneficjentów RPOWŚ 2014-2020

  W dniu 9 listopada 2018r. odbyła się wizyta na miejscu realizacji inwestycji, które zostały wsparte środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020. Goście z Komisji Europejskiej Pan Wolfgang Munch, Pani Katarzyna Szumielewicz i Pani Anna Modzelewska reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO - Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Spotkanie z ekspertem austriackim w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”

  Spotkanie z ekspertem austriackim w ramach projektu „Innowacyjna Edukacja – nowe możliwości zawodowe”

  W dniach 5 – 8 listopada 2018 roku odbył się cykl spotkań Grantobiorców w projekcie „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z partnerem oraz Ekspertami austriackimi w szkołach i przedsiębiorstwach z terenu miasta Kielce oraz powiatów skarżyskiego i starachowickiego. Wizyta została zorganizowana przez Lidera projektu – Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego, Departament Polityki Regionalnej, Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy.

 • Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą 2018

  Gmina Chęciny Innowacyjną Gminą 2018

  Zakończyła się siódma edycja Plebiscytu Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina, którego organizatorem jest Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy w Departamencie Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Spotkanie z Komisją Europejską

  Spotkanie z Komisją Europejską

  W dniu 8 listopada br. w siedzibie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego odbyło się spotkanie z przedstawicielami Komisji Europejskiej. Komisję Europejską reprezentowali: Pan Wolfgang Munch – Dyrektor Wydziału ds. Polski w Komisji Europejskiej, Pani Katarzyna Szumielewicz – Programme Manager, Pani Anna Modzelewska – Programme Manager. Ponadto, w spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele UMWŚ, w tym m.in. Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Pani Dorota Szymkiewicz - Dyrektor Biura Certyfikacji. Spotkanie prowadził Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej.

 • Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES

  Międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES

  W dniach 5-7 listopada br. w Cagliari odbyło się międzynarodowe spotkanie partnerów projektu ENERSELVES realizowanego przez Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorczości działające w ramach Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego. Projekt finansowany jest w ramach Programu Interreg Europe.

 • Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

  Beneficjenci ZIT KOF skorzystali z doradztwa

  Blisko 70 osób skorzystało z bezpłatnego doradztwa w zakresie stosowania RODO w projektach unijnych oraz w zakresie księgowości projektów unijnych, zorganizowanego przez Instytucję Pośredniczącą ZIT. Podczas spotkań z doradcami uczestnicy omawiali konkretne sytuacje i problemy, jakie występują w realizowanych przez nich projektach, jak również mieli okazję do rozmowy i wymiany doświadczeń z innymi Beneficjentami. Ponadto, każdy z uczestników otrzymał możliwość miesięcznych konsultacji z doradcą drogą elektroniczną.

Wiadomości

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Komisja Europejska z wizytą u Beneficjentów RPOWŚ 2014-2020

W dniu 9 listopada 2018r. odbyła się wizyta na miejscu realizacji inwestycji, które zostały wsparte środkami Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach RPOWŚ 2014-2020. Goście z Komisji Europejskiej Pan Wolfgang Munch, Pani Katarzyna Szumielewicz i Pani Anna Modzelewska reprezentujący Dyrekcję Generalną ds. Polityki Regionalnej i Miejskiej (REGIO) oraz przedstawiciele Instytucji Zarządzającej RPO - Pan Grzegorz Orawiec - Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej, Pan Tomasz Janusz - Zastępca Dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej, Pani Irena Sochacka - Dyrektor Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz Pan Przemysław Janiszewski - Zastępca Dyrektora Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

 • Zamek Królewski w Chęcinach

  Sukcesy projektów

  Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”

  dofinansowanie z UE:

  6 148 229,42 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Liczba projektów wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek: 36