Najważniejsze informacje

 • Baner promujący wydarzenie

  Czas na rozwój Twojej firmy!

  Eksperci pokażą możliwości uzyskania dotacji na działania, które pozwolą Twojej firmie na wprowadzenie nowatorskich rozwiązań lub udoskonalenie tych już istniejących. Spotkaj się z ekspertem NCBR, uzyskaj odpowiedzi na nurtujące Cię pytania, zjedz z nami wspólny lunch.

 • Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5

  Warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5

  W dniu 11.09.2018r. w sali 102 budynku Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego przy ul. IX Wieków Kielc 3 w Kielcach odbyły się warsztaty szkoleniowe dla Beneficjentów objętych Działaniami 1.2 Badania i rozwój w sektorze świętokrzyskiej przedsiębiorczości i 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego z zakresu wdrażania, rozliczania oraz zamówień publicznych udzielanych w ramach realizowanych projektów.

 • Na promocję rybactwa i rozwój przedsiębiorczości

  Na promocję rybactwa i rozwój przedsiębiorczości

  W Starostwie Powiatowym w Jędrzejowie Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego podpisał 13 umów z wnioskodawcami ubiegającymi się o pomoc na realizację lokalnych strategii rozwoju za pośrednictwem Świętokrzyskiej Rybackiej Lokalnej Grupy Działania. Łączna wartość dofinansowanych przedsięwzięć to kwota 694 tysięcy 532 zł.

 • „Warsztaty DWE EFS UMWŚ”

  Projekty pozakonkursowe, czyli pomoc społeczna i aktywizacja zawodowa na nowych zasadach

  Ponad sześćdziesiąt przedstawicielek i przedstawicieli Powiatowych Centrów Pomocy Rodzinie oraz Ośrodków Pomocy Społecznej z regionu świętokrzyskiego jest gotowych do przygotowania projektów w ramach naborów pozakonkursowych, uruchamianych dla tych podmiotów po raz pierwszy w obecnej perspektywie finansowej. W pracy nad wnioskami aplikacyjnymi pomogło im uczestnictwo w dwu edycjach spotkań informacyjno – warsztatowych, zorganizowanych i przeprowadzonych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ.

 • W dniach 4-7 września 2018 r. odbyła się wyjazdowa misja gospodarcza do Szwecji i Danii

  W dniach 4-7 września 2018 r. odbyła się wyjazdowa misja gospodarcza do Szwecji i Danii

  Promocja sektorów energetyki odnawialnej oraz turystyki uzdrowiskowej regionu świętokrzyskiego na rynkach zagranicznych była tematem misji gospodarczej do Szwecji i Danii. Organizatorem wyjazdu w dniach 4 – 7 września 2018 r. był Departament Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

 • Pierwszy etap budowy obwodnicy Włoszczowy rozpoczęty!

  Pierwszy etap budowy obwodnicy Włoszczowy rozpoczęty!

  Pierwszy etap budowy obwodnicy Włoszczowy rozpoczęty!

  Marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, burmistrz Włoszczowy Grzegorz Dziubek, starosta włoszczowski Jerzy Suliga oraz przedstawiciele Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich i firmy DROG-BUD uroczyście zainaugurowali pierwszy etap budowy obwodnicy Włoszczowy, obejmujący ponad dwukilometrowy odcinek ulicy Jędrzejowskiej.

 • Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska

  Ponad 35 milionów unijnego dofinansowania dla Skarżyska

  Budowa wiaduktu i ścieżek rowerowych, zakup autobusów oraz wdrożenie Systemu Informacji Pasażerskiej. W Skarżysku-Kamiennej prezydent Konrad Krönig i wicemarszałek Jan Maćkowiak podpisali pre-umowę na dofinansowanie projektu związanego z budową zintegrowanego systemu komunikacyjnego na terenie miasta. Wartość zadania to prawie 45 milionów złotych.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, wrzesień.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

VII edycja Plebiscytu „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”

Oddział ds. Innowacji i Transferu Wiedzy Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego zaprasza gminy wiejskie i miejsko-wiejskie z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Plebiscycie „Moje Innowacyjne Otoczenie – Moja Innowacyjna Gmina”. Plebiscyt ma na celu aktywizację jednostek samorządu terytorialnego z naszego regionu w obszarze innowacyjności, poprzez promocję prorozwojowych działań i/lub rozwiązań z możliwością zastosowania w gospodarce.

 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  Sukcesy projektów

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  dofinansowanie z UE:

  3 471 706,69 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  46 673 uczniów/studentów skorzystało z efektów projektów edukacyjnych