Najważniejsze informacje

 • Nowe przedszkole w gminie Bogoria

  Nowe przedszkole w gminie Bogoria

  W Jurkowicach, gmina Bogoria, otwarto nowe przedszkole, które uzyskało 2,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na uroczystość przybyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa, Marek Jońca.

 • „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Ruszył II nabór

  „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”. Ruszył II nabór

  W poniedziałek, 18 lutego br., ruszył II nabór grantobiorców w ramach projektu grantowego pn. „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe” z działania 4.1 Innowacje społeczne Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Szczegóły związane z jego wdrażaniem przedstawili podczas briefingu prasowego marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik.

 • Zarząd pozytywnie o projekcie uchwały Sejmiku dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

  Zarząd pozytywnie o projekcie uchwały Sejmiku dotyczącej opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podczas dzisiejszego posiedzenia przyjął projekt Uchwały Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego w sprawie określenia zasad, trybu i harmonogramu opracowania Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+. Strategia Rozwoju Województwa jest podstawowym i najważniejszym dokumentem samorządu województwa określającym obszary, cele i kierunki polityki rozwoju regionu.

 • Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej

  Spotkania delegacji Europejskiego Banku Inwestycyjnego z Klastrem Uzdrowiskowym Busko-Zdrój oraz władzami samorządowymi Kazimierzy Wielkiej

  Przedstawiciele Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) z Luksemburga, Rafał Rybacki i Łukasz Padoł, spotkali się z członkami Klastra Uzdrowiskowego Busko-Zdrój oraz władzami miasta i powiatu Kazimierza Wielka. Celem spotkań była prezentacja oferty inwestycyjnej EBI na współfinansowanie przyszłych projektów związanych z rewitalizacją oraz dalszą rozbudową infrastruktury uzdrowiskowej na terenie Świętokrzyskiego Trójkąta Uzdrowiskowego „Busko-Zdrój – Solec-Zdrój – Kazimierza Wielka.”

 • Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa

  Przedstawiciele klubów Sejmiku o pracach nad strategią województwa

  Przewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Andrzej Pruś spotkał się z przedstawicielami klubów Sejmiku oraz przedstawicielem Departamentu Polityki Regionalnej w celu omówienia projektu zasad, trybu i harmonogramu prac nad aktualizacją obecnej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego oraz wypracowania założeń na kolejną perspektywę unijną.

 • Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra

  Wicemarszałek Renata Janik gościem radnych gminy Miedziana Góra

  Na piątej sesji spotkali się radni gminy Miedziana Góra. W obradach uczestniczyła wicemarszałek Renata Janik, która poinformowała o możliwościach ubiegania się o unijne wsparcie przez przedsiębiorców oraz środkach Europejskiego Funduszu Społecznego (206 mln zł) na zakładanie żłobków, przedszkoli, świetlic środowiskowych i na szkolnictwo zawodowe.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

Badanie ewaluacyjne pn.:Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap)

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, pełniącego funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020, w okresie styczeń – kwiecień 2019 r. realizowane jest badanie ewaluacyjne pn.: „„Badanie osiągniętych wartości wybranych wskaźników rezultatu (I etap).”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy EU-CONSULT sp. z o.o. z siedzibą w Gdańsku.

Badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”.

Szanowni Państwo

Na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego w Kielcach w miesiącach styczeń - kwiecień 2019 r. realizowane jest  badanie ewaluacyjne pn.: „Ewaluacja mid-term dotycząca postępu rzeczowego RPOWŚ 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji zapisów ram i rezerwy wykonania”. Badanie realizują niezależni, zewnętrzni ewaluatorzy - konsorcjum firm: LB&E z siedzibą w Podkowie Leśnej oraz EGO – Evaluation for Government Organizations S.C. z siedzibą w Warszawie.

 • Nowy stok narciarski Szwajcarii Bałtowskiej

  Sukcesy projektów

  SZWAJCARIA BAŁTOWSKA - budowa nowego stoku narciarskiego jako wspólna inwestycja powiązania kooperacyjnego na rzecz wzrostu konkurencyjności i atrakcyjności turystycznej regionu świętokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  3 119 186,86 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  499 wspartych MŚP

  2587 nowych miejsc pracy