Najważniejsze informacje

 • Nowoczesne komputery trafią do małych wiejskich szkół w 49 gminach!

  Nowoczesne komputery trafią do małych wiejskich szkół w 49 gminach!

  To będzie prawdziwa rewolucja cyfrowa dla małych wiejskich szkół, gdzie pracownie dysponują często nawet 10-letnim starym sprzętem. Marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski oraz członkowie Zarządu Województwa Marek Jońca i Mariusz Gosek podpisali dziś umowy z wykonawcą na wyposażenie 79 pracowni komputerowych w ramach projektu „Szkolne Pracownie Informatyczne Województwa Świętokrzyskiego”. Jego wartość to ponad 4 mln 700 tys. zł, przy unijnym dofinansowaniu ponad 3,5 mln zł.

 • MIKROFINANSOWANIE MŚP – KLUCZEM DO SUKCESU

  MIKROFINANSOWANIE MŚP – KLUCZEM DO SUKCESU

  W ramach wdrażanego międzynarodowego projektu „Access to Microfinance for Small and Medium–sized Enterprises – ATM for SME`s”, czyli „Dostęp do mikrofinansowania dla małych i średnich przedsiębiorstw”, powstał film "Dare To Dream, Dare To Live!" promujący korzyści płynące z mikrofinansowania.

 • Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych – trwa dodatkowy konkurs RPOWŚ 2014-2020

  Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów dla szkół zawodowych – trwa dodatkowy konkurs RPOWŚ 2014-2020

  Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ zaprasza na bezpłatne warsztaty tworzenia projektów, w związku z ogłoszeniem dodatkowego naboru projektów wspierających szkolnictwo zawodowe. Spotkanie, zaplanowane na 25 czerwca br., będzie poświęcone konkursowi z Podziałania 8.5.1 „Podniesienie jakości kształcenia zawodowego oraz wsparcie na rzecz tworzenia i rozwoju CKZiU”. Na dofinansowanie projektów zarezerwowano 28,5 mln zł.

 • Nowa obwodnica Ćmielowa

  Nowa obwodnica Ćmielowa

  Uroczyście otwarta została nowa obwodnica Ćmielowa, która jest częścią drogi wojewódzkiej numer 755. Na spotkanie z mieszkańcami i wykonawcami inwestycji przybyli: marszałek województwa świętokrzyskiego, Andrzej Bętkowski, członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

 • Rozmawiali o profilaktyce i poprawie zdrowia mieszkańców

  Rozmawiali o profilaktyce i poprawie zdrowia mieszkańców

  – Wszyscy wiemy, że lepiej i taniej jest zapobiegać niż leczyć. Dzisiejsze obrady służą poszerzaniu wiedzy o tym, jak wdrażać kolejne programy profilaktyczne chroniące naszych mieszkańców przed zapadalnością na różne groźne choroby – mówił członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Bogusławski podczas konferencji pn. „Jak realizować programy polityki zdrowotnej- priorytety, wytyczne, dobre przykłady”, która odbyła się w Wojewódzkim Domu Kultury w Kielcach w ramach ogólnopolskiego cyklu „Zdrowie – Człowiek – Profilaktyka”. Wydarzenie było współorganizowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego oraz fundację „Aby Żyć”.

 • Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

  Kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej

  Cztery kolejne konkursy na dofinansowanie projektów z dziedziny włączenia społecznego i profilaktyki zdrowotnej zostaną ogłoszone przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego Urzędu Marszałkowskiego. Na posiedzeniu 22 maja Zarząd Województwa przyjął regulaminy tych konkursów. – Są to przedsięwzięcia, finansowane z RPOWŚ 2014-2020, w ramach tzw. części miękkiej RPO, objętej interwencją Europejskiego Funduszu Społecznego. Łączna kwota, przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach ogłaszanych konkursów wyniesie ponad 27,5 mln zł – poinformowała wicemarszałek Renata Janik.

Wiadomości

Informacja o konkursie grantowym skierowanym do realizatorów projektów w ramach EFS

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie projektu krajowego, realizowanego w ramach POWER lub RPO, o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

 • Zamek Królewski w Chęcinach

  Sukcesy projektów

  Zamek Królewski w Chęcinach historycznym miejscem mocy Ziemi Świętokrzyskiej – kompleksowe zagospodarowanie Wzgórza Zamkowego i organizacja ponadregionalnego wydarzenia „Oblężenie Chęcińskiej Warowni”

  dofinansowanie z UE:

  6 148 229,42 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Liczba projektów wpływających na poprawę atrakcyjności miast i miasteczek: 36