Najważniejsze informacje

 • Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

  Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli firm z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konferencji dotyczącej oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, która się odbędzie 28 lutego 2019 roku w godzinach 11:00-13:45 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej ul. Stefana Żeromskiego 12 w Kielcach.

 • XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

  XXIII Posiedzenie Komitetu Monitorującego RPOWŚ 2014-2020

  W środę 20 lutego 2019 r. w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej im. Witolda Gombrowicza w Kielcach odbyło się XXIII posiedzenie Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

 • Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

  Z prac Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą

  Radni Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego pozytywnie zaopiniowali projekty kilku uchwał. Między innymi dotyczącej Strategii Rozwoju Województwa Świętokrzyskiego 2030+” oraz uchwały dotyczącej stworzenia raportu o stanie Województwa Świętokrzyskiego. – Spotkaliśmy się po to, aby zdecydować o harmonogramie, czasie i ramach naszych dyskusji w przyszłości. Dziś jest czas pewnego podkreślenia startu i formy określenia biegu w toku dalszych prac nad tymi dokumentami – powiedział Grzegorz Banaś, przewodniczący Komisji Strategii Rozwoju, Promocji i Współpracy z Zagranicą.

 • Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielami Forum Gospodarczego

  Zarząd Województwa spotkał się z przedstawicielami Forum Gospodarczego

  Marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik rozmawiali dziś z przedstawicielami Forum Gospodarczego Województwa Świętokrzyskiego, które tworzy pięć instytucji otoczenia biznesu – Izba Rzemieślników i Przedsiębiorców, Forum Pracodawców, Staropolska Izba Przemysłowo – Handlowa, Świętokrzyski Związek Pracodawców Prywatnych LEWIATAN oraz Świętokrzyska Loża BCC. Spotkanie dotyczyło m.in. możliwości pozyskania funduszy unijnych przez prowadzących firmy w ramach ogłaszanych przez Urząd Marszałkowski w tym roku konkursów, a także współpracy przy aktualizacji Strategii Województwa Świętokrzyskiego.

 • Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

  Kolejne projekty z unijnym dofinansowaniem

  Zarząd Województwa Świętokrzyskiego przyjął uchwały w sprawie przekazania funduszy na inwestycje proekologiczne w powiecie kazimierskim i utworzenie Centrum Pamięci Kultury Żydowskiej w Chęcinach. Pieniądze pochodzą z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020.

 • Nowe przedszkole w gminie Bogoria

  Nowe przedszkole w gminie Bogoria

  W Jurkowicach, gmina Bogoria, otwarto nowe przedszkole, które uzyskało 2,7 mln zł dofinansowania z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego. Na uroczystość przybyli marszałek województwa świętokrzyskiego Andrzej Bętkowski i członek Zarządu Województwa, Marek Jońca.

Wiadomości

Zapraszamy do udziału w Konferencji dla przedsiębiorców nt. oferty w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020

Zarząd Województwa Świętokrzyskiego serdecznie zaprasza przedstawicieli firm z terenu województwa świętokrzyskiego do udziału w Konferencji dotyczącej oferty dla przedsiębiorców w ramach Funduszy Europejskich 2014-2020, która się odbędzie 28 lutego 2019 roku w godzinach 11:00-13:45 w siedzibie Filharmonii Świętokrzyskiej ul. Stefana Żeromskiego 12 w Kielcach.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, luty.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

 

 • Sala gimnastyczna przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  Sukcesy projektów

  Budowa sali gimnastycznej wraz z łącznikiem przy Szkole Podstawowej w Ratajach Słupskich

  dofinansowanie z UE:

  3 471 706,69 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  46 673 uczniów/studentów skorzystało z efektów projektów edukacyjnych