Najważniejsze informacje

 • Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

  Komfortowy, szybki i bezpieczny – drugi „Impuls” już na świętokrzyskich torach

  Windy dla niepełnosprawnych, dostęp do Internetu, klimatyzacja, automaty biletowe, miejsca do przewozu rowerów oraz dużych bagaży, defibrylatory i pętle indukcyjne dla osób niedosłyszących czy też system informacji pasażerskiej. Drugi czteroczłonowy pojazd z napędem elektrycznym dołączył do taboru kolejowego województwa świętokrzyskiego.

 • Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

  Pionierski punkt odpadów w Ożarowie

  Pionierski w regionie Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został otwarty w Ożarowie. Całkowity koszt budowy i wyposażenia wyniósł około 3,3 mln zł, z czego 2 mln zł gmina otrzymała z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego.

 • O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

  O współpracy z chińskimi przedsiębiorcami

  Turystyka, zdrowie oraz branża rolno-spożywcza to dziedziny, w których świętokrzyscy przedsiębiorcy i inne podmioty mogliby współpracować z chińskimi partnerami. O możliwościach takiej kooperacji z przedstawicielami chińskiego przedsiębiorstwa, wstępnie zainteresowanego również inwestowaniem w regionie świętokrzyskim, rozmawiali marszałek województwa Andrzej Bętkowski oraz członek Zarządu Województwa Marek Jońca.

 • Marek Jońca na spotkaniu w Okole

  Marek Jońca na spotkaniu w Okole

  W Okole, gmina Bałtów, mieszkańcy spotkali się z przedstawicielami firmy Skanska, która jest wykonawcą drogi wojewódzkiej nr 754. W rozmowie uczestniczyli członek Zarządu Województwa Świętokrzyskiego Marek Jońca, a także dyrektor Świętokrzyskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich Damian Urbanowski.

 • Uczestnicy posiedzenia

  Posiedzenie Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych KOF

  W dniu 4 grudnia br. przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego uczestniczyli w zorganizowanym przez Urząd Miasta w Kielcach posiedzeniu Komitetu Sterującego i Rady Programowej Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Kieleckiego Obszaru Funkcjonalnego. Departament Polityki Regionalnej reprezentował Dyrektor – Pan Grzegorz Orawiec.

 • O przyszłości Programu „Horyzont 2020” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

  O przyszłości Programu „Horyzont 2020” w Domu Polski Wschodniej w Brukseli

  W dniach 28-29 listopada w Domu Polski Wschodniej w Brukseli odbył się szereg spotkań i dyskusji dotyczących przyszłości unijnych programów badawczych pod hasłem „Od Horyzontu 2020 do Horyzontu Europa”. Spotkania zostały zorganizowane we współpracy z siecią Krajowych Punktów Kontaktowych oraz biurem PolSCA.

 • Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego

  Oficjalne przekazanie koordynacji działań Domu Polski Wschodniej w Brukseli dla Województwa Świętokrzyskiego

  W dniu 5 grudnia 2018 r. w siedzibie Ambasady RP w Królestwie Belgii Pan Andrzej Bętkowski Marszałek Województwa oraz Grzegorz Orawiec Dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej i Konrad Cedro Przedstawiciel Województwa Świętokrzyskiego w Brukseli wzięli udział w spotkaniu z JE Arturem Orzechowskim Ambasadorem RP w Królestwie Belgii oraz Panią Joanną Doberszyc – Toulsaly Radcą-Minister, Zastępcą Kierownika Placówki Ambasady RP w Brukseli.

Wiadomości

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, grudzień.

Pracownicy Punktów Informacyjnych Funduszy Europejskich,  działających w Departamencie Polityki Regionalnej, po raz kolejny odwiedzą gminy z województwa świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Informacja kierowana do Wnioskodawców/Beneficjentów RPOWŚ na lata 2014-2020 związana ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie RODO

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych, tj. wejściem w życie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE informujemy, że aktualizacji uległy zasady przetwarzania przez nas danych osobowych, które zostały przekazane w celach związanych z aplikowaniem o środki w ramach RPOWŚ na lata 2014-2020 (danych zawartych w dokumentacji aplikacyjnej wniosków o dofinansowanie perspektywy 2014-2020), m.in. w zakresie podstawy podania i przetwarzania danych osobowych.

 • Park Etnograficzny w Tokarni

  Sukcesy projektów

  Rozbudowa Infrastruktury Parku Etnograficznego w Tokarni i Dworku Laszczyków w Kielcach

  dofinansowanie z UE:

  13 221 088,09 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury