Najważniejsze informacje

Wiadomości

Informacja o konkursie grantowym skierowanym do realizatorów projektów w ramach EFS

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie projektu krajowego, realizowanego w ramach POWER lub RPO, o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

KOMUNIKAT

OBOWIĄZEK UPUBLICZNIENIA ZAPYTANIA OFERTOWEGO

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, że z dniem 1 stycznia 2018 r. właściwą stroną do publikowania zapytań ofertowych zarówno beneficjentów, jak i wnioskodawców  rozpoczynających realizację projektu na własne ryzyko przed podpisaniem umowy o dofinansowanie, którzy są zobowiązani do stosowania zasady konkurencyjności, jest strona https://bazakonkurencyjnosci.funduszeeuropejskie.gov.pl.

Wszystkie niezbędne informacje konieczne do umieszczenia ogłoszeń znajdują się na wskazanej stronie Bazy Konkurencyjności.

Unijne wsparcie na ważne projekty społeczne w regionie

Prawie 10 mln zł ze środków unijnych na walkę z wykluczeniem społecznym i zawodowym – to efekt trzech umów, przyznających  gminom  wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, które 17 lipca podpisali w Kielcach marszałek Andrzej Bętkowski i wicemarszałek Renata Janik oraz przedstawiciele świętokrzyskich samorządów i ich jednostek.

 • Ciąg technologiczny zakładu produkcji kruszyw we Wszachowie

  Sukcesy projektów

  Modernizacja ciągu technologicznego zakładu produkcji kruszyw we Wszachowie

  dofinansowanie z UE:

  3 204 272,43 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  499 wspartych MŚP

  2587 nowych miejsc pracy