Najważniejsze informacje

 • Zaoszczędzą i zadbają o czyste powietrze

  Zaoszczędzą i zadbają o czyste powietrze. Kolejne dwie umowy podpisane

  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej – taki efekt odczują już niebawem 399 miejscowości województwa świętokrzyskiego w 19 gminach dzięki unijnemu dofinansowaniu projektów modernizacji oświetlenia ulicznego. Włodarze kolejnych dwóch gmin, Imielna i Łagowa, podpisali w środę, 25 września umowy w tej sprawie z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik.

 • Konferencja Województwo Świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

  Województwo świętokrzyskie przyjazne organizacjom pozarządowym

  Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Kielcach wspólnie z oddziałem świętokrzyskim Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wojewodą świętokrzyskim, Świętokrzyską Radą Działalności Pożytku Publicznego oraz Wojewódzką Społeczną Radą ds. Osób Niepełnosprawnych zorganizowały konferencję, mającą pomóc organizacjom pozarządowym z regionu nawiązać współpracę i skutecznie ubiegać się o środki na realizację zadań publicznych. Podpisano także pierwsze umowy na projekty, które będą dofinansowane ze środków RPO, a wkład własny zostanie pokryty z budżetu PFRON.

 • Umowa na dofinansowanie modernizacji oświetlenia

  Dzięki modernizacji oświetlenia gminy zaoszczędzą i zadbają o czyste powietrze

  Ograniczenie emisji zanieczyszczeń do atmosfery oraz mniejsze zużycie energii elektrycznej – taki efekt odczują już niebawem 399 miejscowości województwa świętokrzyskiego w 19 gminach dzięki unijnemu dofinansowaniu projektów modernizacji oświetlenia ulicznego. Włodarze pierwszych ośmiu gmin podpisali umowy z marszałkiem województwa Andrzejem Bętkowskim i wicemarszałek Renatą Janik.

 • Nowy rok szkolny rozpoczęli w nowej szkole

  Nowy rok szkolny rozpoczęli w nowej szkole

  Uczniowie Publicznej Szkoły Podstawowej Nr 2 w Busku-Zdroju rozpoczęli kolejny rok nauki w zupełnie odmienionych warunkach. Placówka została rozbudowana i zmodernizowana. W otwarciu dobudowanego piętra, wyposażonego w nowoczesne pracownie, wziął udział marszałek województwa Andrzej Bętkowski.

 • Powiatowa inauguracja roku szkolnego

  Nowy obiekt dla uczniów w Łopusznie

  Nauka w doskonałych warunkach czeka uczniów Powiatowego Zespołu Szkół w Łopusznie. W nowo wybudowanej i bardzo nowoczenej siedzibie szkoły odbyła się powiatowa inauguracja roku szkolnego 2019/2020, połączona z uroczystym otwarciem placówki i poświęceniem nowego sztandaru. Gościem wydarzenia była wicemarszałek Renata Janik, wiceminister sportu i turystyki Anna Krupka oraz poseł Maria Zuba i Krzysztof Lipiec.

Wiadomości

Komunikat

Komunikat dot. decyzji Komisji Europejskiej i wykonania rezerwy  w ramach osi Priorytetowej 10 Otwarty Rynek Pracy

KOMUNIKAT

Interpretacja Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju w zakresie kwalifikowalności składek na Pracownicze Plany Kapitałowe

KOMUNIKAT DLA BENEFICJENTÓW

Zgodnie z zapisami umowy o dofinansowanie projektu realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 Beneficjenci mają obowiązek utrzymania i monitorowania głównych wskaźników osiągniętych dzięki realizacji Projektu w okresie jego trwałości.

 • Zamek Krzyżtopór

  Sukcesy projektów

  Zamek Krzyżtopór markowym produktem turystycznym Województwa Świetokrzyskiego

  dofinansowanie z UE:

  7 762 997,16 zł

  Zobacz projekty na Mapie Dotacji UE

  Efekty działań

  Wybudowano lub zmodernizowano 15 obiektów kultury