Aktualności

Słupia Jędrzejowska, szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Słupia Jędrzejowska, szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Słupia Jędrzejowska, szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku - Zdroju zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla JST, przedsiębiorstw społecznych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych (NGO) z  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

  • Data opublikowania: 23 maja 2017

Szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla JST, przedsiębiorstw społecznych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych (NGO) z  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

  • Data opublikowania: 17 maja 2017

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj 2017.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj 2017.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj 2017.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

  • Data opublikowania: 27 kwietnia 2017

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

  • Data opublikowania: 27 marca 2017

Strona 1 z 8

Przejdź do strony