Aktualności

Zapraszamy na webinarium „Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia”

Zapraszamy na webinarium „Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia”
Zapraszamy na webinarium „Wsparcie na założenie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia”

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Skarżysku-Kamiennej serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące „Wsparcia na założenie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia”. Celem webinarium jest omówienie aktualnych możliwości skorzystania ze środków na założenie działalności gospodarczej dla osób do 30 roku życia.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”

Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”
Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach, działający w Departamencie Kontroli i Certyfikacji RPO Urzędu Marszałkowskiego serdecznie zaprasza pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych bądź swoich pracowników do wzięcia udziału w  bezpłatnym webinarium dotyczącym „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania się o dofinansowanie podnoszenia kompetencji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

Data opublikowania:

ZAPRASZAMY WSZYSTKIE GMINY Z TERENU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO DO PROJEKTU SZKOLENIOWEGO Z ZAKRESU REWITALIZACJI

Dnia 24 czerwca 2020 roku podpisana została umowa pomiędzy Ministerstwem Funduszy i Polityki Regionalnej a Województwem Świętokrzyskim dotycząca wzmacniania zdolności gmin do programowania i wdrażania działań rewitalizacyjnych. Przedsięwzięcie to jest współfinasowane z Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020.  Adresatem szkoleń są przedstawiciele wszystkich gmin z województwa świętokrzyskiego.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Kredyt na innowacje technologiczne”

Zapraszamy na webinarium „Kredyt na innowacje technologiczne”
Zapraszamy na webinarium „Kredyt na innowacje technologiczne”

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące „Kredytu na innowacje technologiczne” – poddziałanie 3.2.2  w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwającym konkursie w ramach tego poddziałania.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”

Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”
Zapraszamy na webinarium „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”

Zapraszamy pracodawców zainteresowanych podnoszeniem kompetencji własnych bądź swoich pracowników do wzięcia udziału w  bezpłatnym webinarium dotyczącym „Dofinansowania usług rozwojowych dla MŚP”, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 oraz Programu Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania się o dofinansowanie podnoszenia kompetencji przedsiębiorców i pracowników przedsiębiorstw.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.
Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza osoby z ciekawym pomysłem na biznes na bezpłatne webinarium dotyczące „Platform startowych dla nowych pomysłów”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwających konkursach w ramach tego poddziałania.

 

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Bony na innowacje dla sektora MŚP”.

Zapraszamy na webinarium „Bony na innowacje dla sektora MŚP”.
Zapraszamy na webinarium „Bony na innowacje dla sektora MŚP”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza na bezpłatne webinarium dotyczące „Bonów na innowacje dla sektora MŚP”, w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwających konkursach w ramach tego poddziałania.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium "Internacjonalizacja MŚP"

Zapraszamy na webinarium "Internacjonalizacja MŚP"
Zapraszamy na webinarium "Internacjonalizacja MŚP"

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza przedsiębiorców na bezpłatne webinarium dotyczące „Internacjonalizacji MŚP”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w rozpoczynającym się naborze w ramach tego działania.

Data opublikowania:

Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.
Zapraszamy na webinarium „Platformy startowe dla nowych pomysłów”.

Główny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Kielcach serdecznie zaprasza osoby z ciekawym pomysłem na biznes na bezpłatne webinarium dotyczące „Platform startowych dla nowych pomysłów”, w ramach Programu Operacyjnego Polska Wschodnia 2014-2020. Celem webinarium jest przybliżenie zasad ubiegania o dofinansowanie w trwających konkursach w ramach tego poddziałania.

Data opublikowania:

Strona 1 z 19

Przejdź do strony