Aktualności

Szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.
Szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku-Zdroju zaprasza na szkolenie poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich na projekty związane z walką z ubóstwem i wykluczeniem społecznym dla JST, przedsiębiorstw społecznych, instytucji pomocy i integracji społecznej oraz organizacji pozarządowych (NGO) z  Osi Priorytetowej 9 Włączenie społeczne i walka z ubóstwem w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.  

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj 2017.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj 2017.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim, maj 2017.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim.

Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim.
Mobilne Punkty Informacyjne w województwie świętokrzyskim.

Pracownicy Punktów Informacyjnych po raz kolejny odwiedzą gminy z Województwa Świętokrzyskiego. Spotkają się tam z mieszkańcami, którzy chcą otrzymać praktyczne i ważne informacje o Funduszach Europejskich, aby potem móc skorzystać z dofinansowania.

Data opublikowania:

Szkolenie „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”.

Szkolenie  „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”.
Szkolenie  „Fundusze Europejskie na rozwój firmy”.

Lokalny Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich w Busku - Zdroju zaprasza na szkolenie  informacyjne organizowane 24 marca 2017 r., poświęcone możliwościom uzyskania wsparcia ze środków Funduszy Europejskich przez przedsiębiorców w 2017 roku.

 

Data opublikowania:

Strona 10 z 16

Przejdź do strony