Ogłoszenie konkursu nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-245/19 „Działania na rzecz podniesienia aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia”, Poddziałanie 10.2.1 „Wsparcie aktywności zawodowej osób powyżej 29 roku życia pozostających bez zatrudnienia (projekty konkursowe)

Data opublikowania: 26 lutego 2019

Nabór zakończył się

Uprzejmie informuję, że w dniu 26.02.2019 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Instytucja Pośrednicząca RPO WŚ ogłosił konkurs nr RPSW.10.02.01-IP.01-26-245/19

Więcej informacji tutaj...