Podjecie decyzji zobowiązującej Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Wojewódzki Zarząd Transportu do prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego pn.: „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” w ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 21 kwietnia 2017

W dniu 12 kwietnia 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego Uchwałą Nr 2493/17 podjął decyzję zobowiązującą Urząd Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego – Wojewódzki Zarząd Transportu do prawidłowego i terminowego przygotowania do realizacji projektu pozakonkursowego pn. „Dostawa taboru kolejowego – EZT do obsługi połączeń regionalnych” ramach Działania 5.2 „Infrastruktura kolejowa” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Koszt całkowity inwestycji wynosi 36 200 000,00 PLN, w tym kwota dofinansowania ze środków RPOWŚ na lata 2014-2020 25 016 260,16 PLN.