Podpisanie Pre-umowy w ramach działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 21 kwietnia 2017

W dniu 21 kwietnia br. została podpisana Pre-umowa z Zespołem Pałacowym Sp. z o.o.z działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” dla projektu: „Pałac Popielów – ucz się przeszłością, doświadczaj teraźniejszości, patrz w przyszłość”.

Całkowita wartość projektu wynosi : 15 368 702,40 PLN, a przyznana kwota dofinansowania z RPOWŚ wynosi 9 849 524,00 PLN, co stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych (środki z EFRR w kwocie 9 233 928,75 PLN tj. 75% kosztów kwalifikowalnych oraz środki z budżetu państwa w kwocie 615 595,25 PLN tj. 5% kosztów kwalifikowalnych).