Zapraszamy na warsztaty tworzenia projektów społecznych w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 19 czerwca 2017
Warsztaty pisania wniosków
Warsztaty pisania wniosków

Informujemy, że nastąpiła zmiana terminów warsztatów, organizowanych przez Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego, w związku z ogłoszonymi konkursami, umożliwiającymi finansowanie projektów ze sfery włączenia społecznego w ramach Działania 9.1  i Podziałania 9.2.3 RPOWŚ 2014-2020.

Konkursy z Działania 9.1 Aktywna integracja zwiększająca szanse na zatrudnienie”, zakładające realizację projektów zakładających m.in. kursy oraz poradnictwo specjalistyczne
i zawodowe dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym zostały ogłoszone osobno dla  całego województwa i dla Obszarów Strategicznej Interwencji (miast z północnej części regionu tracących swoje funkcje społeczno-gospodarcze oraz dla terenów wiejskich wybranych gmin).

Podobnie zostały podzielone nabory wniosków w ramach Poddziałania 9.2.3 „Rozwój wysokiej jakości usług zdrowotnych”, które daje szansę na realizację przedsięwzięć dotyczących usług zdrowotnych świadczonych w społeczności lokalnej dla osób niesamodzielnych.

Nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wszystkich wymienionych konkursów będą prowadzone przez DW EFS od 30 czerwca do 21 lipca 2017 r.

Warsztaty odbędą się w Urzędzie Marszałkowskim w Kielcach przy ul. Paderewskiego 34 A, w sali 51 (V piętro) w dniach:

03.07.2017 r. w godz. 9-14  – dla potencjalnych beneficjentów Działania 9.1

04.07.2017 r. w godz. 9-14 -  dla potencjalnych beneficjentów Poddziałania 9.2.3

Formuła warsztatów przewiduje pracę z przykładowym projektem, który uzyskał dofinansowanie w ramach uprzednio rozstrzygniętego konkursu. Uczestnicy warsztatów będą mieli okazję wcielić się w role ekspertów, oceniających projekt i z tej perspektywy przeanalizować kluczowe elementy wniosku o dofinansowanie, takie jak: opis grupy docelowej i jej rekrutacja, opis zadań oraz budżet projektu. Warsztaty będą również okazją do rozstrzygnięcia wątpliwości, dotyczących szczegółowych zapisów regulaminu konkursu oraz zasad tworzenia budżetu projektu. Specjaliści z Departamentu Wdrażania EFS przedstawią ponadto zalecenia praktyczne, wynikające z szerszej analizy projektów ocenionych w ramach dotychczas przeprowadzonych konkursów z RPOWŚ 2014-2020.

Zgłoszenia do udziału w warsztatach przyjmujemy telefonicznie lub mailowo w Departamencie Wdrażania EFS, w Zespole ds. Pomocy Technicznej, Informacji i Promocji do 29.06.2017 r., tel. (41) 349-89-23, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Zgłoszenie powinno zawierać: imię i nazwisko zgłaszanej osoby, nazwę instytucji oraz kontakt telefoniczny.

Dodatkowo w przypadku konieczności uwzględniania specjalnych potrzeb osób, chcących wziąć udział w warsztatach (wynikających np. z niepełnosprawności), prosimy o przekazanie informacji w tej sprawie.