Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie

Data opublikowania: 5 lipca 2017
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie

W dniu 30 czerwca 2017 roku w Dolinie Nidy Sp. z o. o. odbyło się spotkanie Rady Gospodarczej Powiatu Pińczowskiego, poświęcone roli przedsiębiorcy w tworzeniu nowoczesnej szkoły zawodowej. Na zaproszenie Marszałka Województwa Świętokrzyskiego Adama Jarubasa, Starosty Pińczowskiego Zbigniewa Kierkowskiego i Prezesa Doliny Nidy Janusza Kuźni licznie przybyli lokalni przedsiębiorcy branży budowlanej i okołobudowlanej, przedstawiciele szkół ponadgimnazjalnych oraz instytucji samorządowych i otoczenia biznesu.

W spotkaniu wzięli czynny udział także przedstawiciele Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego, z wicedyrektorem Zdzisławem Kobierskim, prezentując m.in. możliwości szerszego włączenia przedsiębiorców w obszar kształcenia zawodowego.

Janusz Juszczyk z Oddziału ds. Innowacji i Transferu Wiedzy zaprezentował wyniki badania ankietowego przedstawicieli szkół i administracji pod kątem wypracowania modelu współpracy szkół zawodowych z otoczeniem społeczno – gospodarczym w ramach projektu „Nowoczesna szkoła zawodowa – Nowoczesny region”. Przedstawił też założenia planowanego do uruchomienia projektu grantowego „Innowacyjna edukacja – nowe możliwości zawodowe”, którego celem jest zwiększenie ilości godzin zajęć praktycznych odbywanych przez uczniów szkół zawodowych bezpośrednio u przedsiębiorców.

Piotr Żołądek z Centrum Obsługi Inwestora i Przedsiębiorcy poinformował zebranych o możliwościach wsparcia przedsiębiorców działających w branżach związanych z inteligentnymi specjalizacjami regionu w ramach projektu promocji gospodarczej województwa świętokrzyskiego, m.in. poprzez udział w misjach gospodarczych oraz targach branżowych.

Anna Baran z Punktu Informacyjnego o Funduszach Europejskich mówiła o możliwościach finansowania działań oświatowo-edukacyjnych i rozwijających kompetencje kadr, w tym zakupu doposażenia placówek kształcenia zawodowego, z wykorzystaniem środków Unii Europejskiej.

Podczas wspólnej dyskusji podkreślano rolę poszczególnych instytucji oraz samych przedsiębiorców w podnoszeniu jakości kształcenia zawodowego oraz dostosowania kompetencji absolwentów szkół zawodowych do potrzeb rynku pracy.

 

Galeria zdjęć

Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie
Posiedzenie Rady Gospodarczej w Pińczowie