Lista podpisanych umów o dofinansowanie ze środków Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 w ramach Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Osi Priorytetowej 2 Konkurencyjna gospodarka Działanie 2.5 Wsparcie inwestycyjne sektora MŚP w ramach konkursu zamkniętego nr: RPSW.02.05.00-IZ.00-26-030/16

Data opublikowania: 14 lipca 2017

Załączone pliki: