Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17

Data opublikowania: 14 lipca 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku zakończył się nabór projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-121/17 w ramach Osi Priorytetowej 4.  Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naruralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu wpłynęły 2 projekty na łączną kwotę 41 289 705,61 PLN. Kwota  dofinansowania  projektów wynosi 29 912 269,53 PLN, w tym 28 042 752,69 PLN z UE i 1 869 516,84  PLN z budżetu państwa.