Zakończenie naboru projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17

Data opublikowania: 14 lipca 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że w dniu 13 lipca 2017 roku zakończył się nabór projektów w ramach dwuetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.04.04.00-IZ.00-26-122/17 w ramach Osi Priorytetowej 4.  Dziedzictwo naturalne i kulturowe, Działanie 4.4 Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naruralnego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.               

W ramach konkursu wpłynęły 2 projekty na łączną kwotę 20 627 495,33 PLN. Kwota  dofinansowania  projektów wynosi 13 762 537,10 PLN, w tym 13 337 553,05 PLN z UE i 424 984, 04 PLN z budżetu państwa.

 

źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego