Lista wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną. Konkurs nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-126/17

Data opublikowania: 11 sierpnia 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę wniosków o dofinansowanie projektu, które przeszły pozytywnie ocenę formalną w ramach konkursu nr RPSW.08.05.03-IZ.00-26-126/17.

 

źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego