Podpisanie Pre-umowy w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 13 września 2017

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 13 września 2017 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Pre - umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z beneficjentem Miastem i Gminą Morawica, na inwestycję pn. „Rozbudowa budynku Ośrodka Tradycji Garncarstwa w Chałupkach wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 435 420,00 PLN, natomiast kwota dofinansowania z EFRR wynosi 265 500,00 PLN co stanowi 75 % kwoty całkowitych wydatków kwalifikowanych projektu.

 

źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego