Będzie i Szlak Benedyktyński, i Park Dziedzictwa

Data opublikowania: 4 grudnia 2017

Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich w Nowej Słupi oraz szlak  „Śladami kultury benedyktyńskiej” w gminach Pawłów, Bodzentyn, Łagów i Bieliny – dwa przedsięwzięcia z zakresu dziedzictwa kulturowego będą realizowane w obszarze Gór Świętokrzyskich. To wynik rozstrzygnięcia konkursu z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego  na lata 2014-2020.

Obradujący pod przewodnictwem marszałka Adama Jarubasa Zarząd Województwa Świętokrzyskiego zdecydował o zwiększeniu alokacji na konkurs do 29 milionów złotych i wyborze do dofinansowania obu zgłoszonych na konkurs projektów.   

Ogłoszony przez Urząd Marszałkowski konkurs z działania ,,Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego’’ realizowany był dla Obszaru Strategicznej Interwencji – Obszaru Gór Świętokrzyskich. Alokacja konkursowa wynosiła 16 mln 150 tys. zł, a dopuszczalny poziom dofinansowania - 80 procent kosztów kwalifikowalnych inwestycji.  

Na konkurs wpłynęły dwa projekty – jeden przygotowany przez Związek Gmin Gór Świętokrzyskich, drugi przez Park  Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra”. Oba pozytywnie przeszły ocenę formalną oraz merytoryczną, spełniając kryteria dopuszczające i uzyskując wymaganą liczbę punktów.   

Ponieważ pierwotnie przeznaczone na konkurs kwoty pozwoliłyby jedynie  na dofinansowanie pierwszego, wyżej ocenionego projektu, stąd Zarząd Województwa Świętokrzyskiego na ostatnim posiedzeniu zdecydował o zwiększeniu puli pieniędzy na konkurs do  29 milionów złotych i wyborze obu pozytywnie ocenionych przedsięwzięć. 

Pieniądze z RPOWŚ trafią więc do Związku Gmin Gór Świętokrzyskich na dofinansowanie projektu pn.: „Śladami kultury benedyktyńskiej”. Zadanie o wartości całkowitej 20 mln 33 tys. złotych decyzją Zarządu Województwa uzyska  dofinansowanie w wysokości  15,7 mln zł, co  stanowi 80% kosztów kwalifikowalnych w projekcie.  

Z opisu projektu wynika, iż jego celem jest stworzenie szlaku kulturowego opartego na dziedzictwie kulturowym i historycznym rejonu Gór Świętokrzyskich, którego ważnym punktem oddziałującym na cały obszar byli Benedyktyni - założyciele opactwa w Świętym Krzyżu. W ramach Szlaku Benedyktyńskiego planowane jest m.in. rewitalizacji wzgórza zamkowego z ruinami Pałacu Biskupów Krakowskich w Bodzentynie, stworzeniu galerii produktów lokalnych, utworzeniu regionalnego Ośrodka Dokumentacji Historii, czy powstanie Ogrodu sensorycznego – ogród zmysłów, zimowego ogrodu kultury wraz z elementami multimedialnymi. 

Z kolei Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich „Łysa Góra” na projekt „Ochrona i promocja wielowiekowej spuścizny kulturowej Gór Świętokrzyskich poprzez rozbudowę Parku Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich na terenie Gminy Nowa Słupia”  otrzyma dotację z RPOWŚ  w wysokości 13,2 mln zł (76,8% kosztów kwalifikowalnych0. Całkowita wartość planowanego zadania to 21 mln 256 tys. zł.   

Jak zapowiadają pomysłodawcy inwestycja polegać ma na rozbudowie i przebudowie budynku amfiteatru wraz ze zmianą sposobu użytkowania na Park Dziedzictwa Gór Świętokrzyskich. Projekt zakłada powstanie okrągłego budynku przykrytego kopułą - w centralnej sali pod kopułą znajdzie się kino 5D, wokół którego poprowadzona zostanie ścieżka edukacyjna, przedstawiająca świętokrzyskie legendy.

 

źródło: sejmik.kielce.pl