Blisko 300 mln zł do wykorzystania w 30 tegorocznych konkursach na projekty „miękkie” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014 – 2020.

Data opublikowania: 6 lutego 2018
W spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania EFS uczestniczyło ponad 250 osób
W spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania EFS uczestniczyło ponad 250 osób

Ponad 250 osób uczestniczyło w spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego UMWŚ, poświęconym tegorocznym konkursom RPOWŚ 2014-2020 na projekty „miękkie”: edukacyjne, społeczne oraz dotyczące opieki zdrowotnej. W sali koncertowej Filharmonii Świętokrzyskiej pracownicy DWEFS omówili najważniejsze założenia 30 planowanych w tym roku naborów, w których łączna przewidywana kwota wsparcia wynosi blisko 300 mln zł. Pierwsze konkursy ruszają już w lutym tego roku.   

- Gorąco zachęcam Państwa do udziału w tegorocznych konkursach, ponieważ oprócz stosunkowo dużych kwot, przeznaczonych na finansowanie projektów w poszczególnych konkursach, korzystnym zmianom ulegają zasady wyboru projektów - podkreślała w trakcie spotkania Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS. - Ubiegłoroczne zmiany w zapisach ustawy, określającej ogólne zasady wdrażania programów unijnych w Polsce, pozwoliły nam na wprowadzenie do regulaminów konkursów szereg ułatwień. Dotyczą one między innymi poszerzenia zakresu negocjacji projektów o zapisy dotyczące kryteriów horyzontalnych, które wcześniej bywały przyczyną odrzucania wartościowych projektów. Ponadto skróceniu ulegnie część procedur związanych z powtórną oceną wniosków. Wybrane konkursy będą ogłaszane w rundach, co dodatkowo zwiększy szanse na zdobycie dofinansowania projektów. 

Dwanaście spośród trzydziestu tegorocznych konkursów, ogłoszonych w ramach Osi 8 „Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo” Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020, będzie dotyczyło sfery edukacji, a łączna wartość dofinansowania przekracza w nich 90 mln zł. Wsparcie obejmie projekty przewidujące m. in.: rozwój opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat – konkursy te zostaną uruchomione już w lutym tego roku. Ponadto dofinansowanie unijne będzie w tym roku przeznaczone na podnoszenie jakości kształcenia w szkołach podstawowych, propagowanie technologii cyfrowych w szkołach ogólnokształcących, rozwój szkolnictwa zawodowego oraz podnoszenie kwalifikacji osób dorosłych.

W ramach Osi 9 „Włączenie społeczne i walka z ubóstwem” RPOWŚ 2014-2020 Departament Wdrażania EFS ogłosi dziesięć konkursów na projekty wspierające osoby, które z różnych powodów znalazły się w trudnej sytuacji życiowej. Łączna wartość dofinansowania projektów „społecznych” to blisko 160 zł mln zł. Dotowane będą projekty przewidujące m. in.: aktywizację osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, wsparcie rodzin z trudnościami wychowawczymi, tworzenie rodzinnych domów dziecka i pomoc w usamodzielnianiu się ich wychowanków, a także wsparcie rodzin w zakresie opieki nad osobami niesamodzielnymi i przewlekle chorymi. W ramach naborów dotyczących sfery włączenia społecznego w tym roku pojawi się prawdopodobnie możliwość ubiegania o dofinansowanie projektów w trybie pozakonkursowym – będą mogły z niej korzystać Ośrodki Pomocy Społecznej i Powiatowe Centra Pomocy Rodzinie. Zasadność takiego rozwiązania ocenia aktualnie Komisja Europejska.     

Autorzy projektów ze sfery opieki zdrowotnej będą mogli ubiegać się łącznie o ponad 22 mln zł, w ramach ośmiu konkursów obejmujących m. in profilaktykę i wykrywanie cukrzycy, profilaktykę nowotworów jelita grubego, wspieranie pacjentów onkologicznych, a ponadto szeroko pojętą profilaktykę chorób zawodowych. Jedną z tegorocznych nowości w konkursach zdrowotnych będzie możliwość tworzenia tzw. dziennych domów opieki medycznej, z których będą mogły na przykład korzystać osoby w okresie rekonwalescencji poszpitalnej.

Galeria zdjęć

W spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania EFS uczestniczyło ponad 250 osób
Aleksandra Marcinkowska, dyrektor Departamentu Wdrażania EFS, mówiła podczas spotkania o ułatwieniach w pozyskiwaniu unijnego wsparcia
W spotkaniu informacyjnym Departamentu Wdrażania EFS uczestniczyło ponad 250 osób
Pracownicy Departamentu Wdrażania EFS omówili założenia 30 tegorocznych konkursów na projekty „miękkie” RPOWŚ 2014-2020

Załączone pliki: