O utrzymanie programu Polski Wschodniej

Data opublikowania: 7 lutego 2018
Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego

Komisja ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej, której przewodniczy marszałek województwa świętokrzyskiego Adam Jarubas, przyjęła stanowisko w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej 2020+. Uczestnicy posiedzenia, które odbyło się w Kielcach, podkreślali wagę tego programu dla rozwoju pięciu województw, będących dotychczas objętych programem.

- W ramach dotychczasowych efektów programu Polska Wschodnia są tak istotne inwestycje, jak most na Wiśle w Połańcu, Wschodni Szlak Rowerowy Green Velo czy sieć szkieletowa Sieci Szerokopasmowej. Dziś chcemy apelować, by nastąpiła kontynuacja tego programu - podkreślał marszałek Adam Jarubas na briefingu prasowym, poprzedzającym obrady.

Do Kielc przyjechali m.in. Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego, Jerzy Cypryś – przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego, Jerzy Leszczyński – marszałek województwa podlaskiego oraz Jan Bobek – przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego. Obradom przewodniczył Adam Jarubas, marszałek województwa świętokrzyskiego.

- Chcemy kontynuować ten bardzo istotny program. Bez jego pomocy w poprzednich latach nie bylibyśmy w stanie nadganiać zapóźnień historycznych. Ostatnio mówiliśmy o tym w ramach Domu Polski Wschodniej w Brukseli i apelowaliśmy o pozostawienie tych środków do dyspozycji naszych pięciu województw - mówił Jerzy Leszczyński, marszałek województwa Podlaskiego.

- Środki Polski Wschodniej pozwoliły nam na realizację ogromnych inwestycji, opiewających często na setki milionów złotych. Patrzymy na to, co już udało się zrobić i zwracamy uwagę na ten spadek, który niesie za sobą położenie naszych województw. Musimy teraz robić wszystko, by utrzymać ten program - zaznaczył Grzegorz Kapusta, wicemarszałek województwa lubelskiego.

- Dziękuję marszałkowi Adamowi Jarubasowi za inicjatywę dzisiejszego spotkania. Musimy dyskutować o naszych problemach i szansach oraz zwracać uwagę na potrzebę istnienia programu Polska Wschodnia - stwierdził Jan Bobek – przewodniczący Sejmiku Województwa Warmińsko – Mazurskiego.

- Łączy nas idea programu Polska Wschodnia. Musimy doprowadzić do tego, byśmy nadal zmniejszali dystans do innych regionów poprzez ten program i mówimy dziś o tym jednym głosem - powiedział Jerzy Cypryś, przewodniczący Sejmiku Województwa Podkarpackiego.

W posiedzeniu uczestniczyli również wiceprzewodniczący Sejmiku Województwa Świętokrzyskiego Grigor Szaginian, radny Sejmiku Województwa Krzysztof Dziekan oraz dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego, Grzegorz Orawiec.

- Pokażemy dziś dotychczasowe rezultaty programu Rozwój Polski Wschodniej. Kilka dni temu spotkaliśmy się w Brukseli, przyjmując porozumienia dotyczące wsparcia. Toczą się obecnie rozmowy na temat polityki spójności i w maju tego roku pojawi się propozycja Komisji Europejskiej dotycząca budżetu na kolejną perspektywę finansową. Zapóźnienia jakie mamy pokazują, że nasze 5 województw wymaga szczególnego traktowania - mówił marszałek Adam Jarubas, rozpoczynając spotkanie.

Motywem przewodnim posiedzenia było przyjęcie stanowiska Komisji w sprawie ustanowienia Programu Operacyjnego Polska Wschodnia w perspektywie finansowej po 2020 roku.

- Wskazujemy w tym dokumencie najważniejsze kierunki rozwoju województw Polski Wschodniej, a zatem rozwój infrastruktury drogowej i kolejowej, wsparcie ośrodków subregionalnych, rozwój infrastruktury informatycznej oraz zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego. Nasze stanowisko prześlemy do Polskiego Rządu, który jest gospodarzem tego programu i liczymy na jego poparcie by rozwój regionów zapóźnionych historycznie mógł być kontynuowany - powiedział marszałek Adam Jarubas o stanowisku, które jednogłośnie zostało przyjęte przez członków Komisji.

W przyjętym stanowisku czytamy m.in. "Dotychczasowe doświadczenia i wymierne efekty wsparcia rozwoju Polski Wschodniej z Funduszy Europejskich, w tym z Programu Operacyjnego Rozwój Polski Wschodniej na lata 2007-2013 oraz z Programu Operacyjnego Polska Wschodnia na lata 2014-2020,  potwierdzają celowość, skuteczność i racjonalność funkcjonowania tego typu Programów i ich wieloaspektowy, pozytywny wpływ na uruchomienie i dynamizację procesów rozwojowych, które zapoczątkowały zmiany strukturalne na obszarze makroregionu. Polska Wschodnia jest przykładem obszaru o specyficznych, strukturalnych trudnościach rozwojowych, na którym występuje kumulacja problemów, zagrażająca trwałą marginalizacją. Część ze zidentyfikowanych barier udało się w ostatnich latach w znaczącym stopniu przezwyciężyć bądź zmniejszyć. Jednak wieloletnich zaniedbań inwestycyjnych nie da się nadrobić przez okres dwóch perspektyw finansowych Polityki Spójności."

Podczas obrad mowa była o również wpływie realizacji programów UE na poprawę pozycji rozwojowej makroregionu Polski Wschodniej. Prezentację na ten temat przedstawił Bogdan Kawałko, dyrektor Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Lubelskiego.

O przyszłości programu Polska Wschodnia w świetle przygotowywanych obecnie krajowych dokumentów strategicznych oraz budowy nowej, zreformowanej Polityki Spójności po 2020 roku mówił Tomasz Janusz, zastępca dyrektora Departamentu Polityki Regionalnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Świętokrzyskiego.

- Dotychczasowa interwencja stanowiła pozytywny i silny bodziec rozwojowy, który zapoczątkował szereg zmian strukturalnych. Nie są one jednak jeszcze dokończone byśmy mogli się w pełni cieszyć z ich efektów. Dyskusja na temat polityki spójności po 2020 roku już się toczy. Scenariuszy jest wiele - niektóre są bardziej, a inne mniej optymistyczne - mówił Tomasz Janusz.

 

Galeria zdjęć

Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wywiad z Adamem Jarubasem - Marszałkiem Województwa Świętokrzyskiego
Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Wywiad z Jerzym Leszczyńskim – Marszałkiem Województwa Podlaskiego
Wywiad z Grzegorzem Kapustą – Wicemarszałkiem Województwa Lubelskiego
Posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Przemawia Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego
Adam Jarubas - Marszałek Województwa Świętokrzyskiego i Jerzy Leszczyński - Marszałek Województwa Podlaskiego
Posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Posiedzenie Komisji ds. Polski Wschodniej Związku Województw Rzeczpospolitej Polskiej
Przemawia Tomasz Janusz - zastępca dyr. Departamentu Polityki Regionalnej UMWŚ