Prawie 1,5 mln zł dla gminy Pawłów

Data opublikowania: 12 lutego 2018
Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów
Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów

Marszałek Adam Jarubas i członek Zarządu Województwa Agata Binkowska podpisali umowę na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów. Z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020,  w ramach Osi Priorytetowej 4. Dziedzictwo naturalne i kulturowe Działania 4.2 Gospodarka odpadami, do gminy Pawłów trafi 1 mln. 494 tys. zł.

Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów  Komunalnych wraz z punktem napraw i ponownego użycia, umożliwi mieszkańcom pozostawienie odpadów komunalnych zebranych w sposób selektywny oraz ponowne wykorzystanie odpadów nadających się do naprawy.  Koszt całkowity inwestycji  - 1992 310, 65 zł. 

źródło: sejmik.kielce.pl

Galeria zdjęć

Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów
Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów
Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów
Podpisanie umowy na budowę punktu selektywnej zbiórki odpadów komunalnych w Brzeziu w gminie Pawłów
Wizyta w gminie Pawłów