Podpisanie umowy o dofinansowanie z Parafią Rzymskokatolicką p.w Św. Rocha w Mroczkowie

Data opublikowania: 13 marca 2018

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 13 marca 2018r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.4 „Zachowanie dziedzictwa kulturowego i naturalnego” z:

Parafią Rzymskokatolicką pw. Świętego Rocha na zadanie pn.: „Wzrost turystyki kulturowej poprzez renowację kościoła św. Rocha w Mroczkowie znajdującego się na trasie Świętokrzyskiego Szlaku Architektury Drewnianej”.

Koszt całkowity inwestycji wynosi 396 650,00 PLN, w tym kwota dofinansowania z EFRR: 294 919,97 PLN.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego