Ważny komunikat dla podmiotów przygotowujących projekty w ramach RPOWŚ 2014-2020

Data opublikowania: 17 maja 2018

Informujemy, że Instytucja Zarządzająca dokonała modyfikacji systemu SL2014 poprzez rozszerzenie pola Typ projektu i wprowadzenie do listy rozwijanej nazw Obszarów Strategicznej Interwencji (OSI):

- Obszary wiejskie o najgorszym dostępie do usług publicznych,

- Obszary funkcjonalne miast tracących funkcje społeczno-gospodarcze (Starachowice, Ostrowiec Świętokrzyski, Skarżysko-Kamienna),

- Zintegrowana Inwestycja Terytorialna (ZIT).

W związku z powyższym, będąc na etapie opracowania wniosku należy wybrać odpowiedni typ projektu, adekwatny do obszaru OSI.

Zaznaczenie odpowiedniego typu projektu umożliwi prawidłowe monitorowanie wsparcia kierowanego na rzecz poszczególnych OSI.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego