Wydawanie dokumentu potwierdzającego zgodność z celami środowiskowymi dla projektów niebędących projektami dużymi – informacja dla beneficjentów środków UE.

Data opublikowania: 23 lipca 2018

Instytucja Zarządzająca RPOWŚ 2014-2020 informuje, iż Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie zamieściło na swojej stronie internetowej komunikat dotyczący wydawania deklaracji wraz ze wzorem wniosku dla potencjalnych beneficjentów środków UE (link poniżej):

http://www.kzgw.gov.pl/index.php/pl/aktualnosci/561-zgodnosc-z-celami-srodowiskowymi-dla-projektow-niebedacych-projektami-duzymi-informacja-dla-wnioskodawcow

 

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego