Zakończenie naboru w ramach konkursu nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18

Data opublikowania: 9 stycznia 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 8 stycznia 2019 roku zakończył się nabór projektów w ramach konkursu zamkniętego nr RPSW.03.02.00-IZ.00-26-214/18 w ramach Osi Priorytetowej 3 „Efektywna i zielona energia” Działania 3.2 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii w przedsiębiorstwach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu wpłynęło 115 projektów na łączną kwotę 132 477 735,34 PLN, w tym wnioskowana kwota dofinansowania 65 386 529,82 PLN z RPOWŚ.

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego