Zakończenie oceny w ramach konkursu nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18

Data opublikowania: 11 stycznia 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że zakończony został etap oceny spełnienia kryteriów formalnych oraz kryteriów dopuszczających ogólnych i sektorowych wniosków złożonych w ramach jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-212/18 dla działania 3.4  „Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

W ramach konkursu wpłynął 1 projekt na kwotę całkowitą: 8 808 237,26 PLN oraz kwotę dofinansowania z EFRR 6 999 920,00 PLN. Po przeprowadzonej ocenie całkowita wartość projektu wynosi 8 757 045,26  PLN, wydatki kwalifikowalne 8 235 200,00 PLN, wnioskowane dofinansowanie 6 999 920,00 PLN.

 

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

Załączone pliki: