Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17 z Powiatem Skarżyskim

Data opublikowania: 11 stycznia 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 9 stycznia 2019 roku podpisana została z Powiatem Skarżyskim z siedzibą: ul. Konarskiego 20, 26-110 Skarżysko-Kamienna umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.07.01.00-26-0041/17 pn.: e-Geodezja – cyfrowy zasób geodezyjny Województwa Świętokrzyskiego złożonego do Działania 7.1 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach DWUETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.07.01.00-IZ.00-26-138/17

Wartość dofinansowania: 5 808 282,05 PLN    

Całkowita wartość inwestycji: 6 833 273,00 PLN

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego