Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

Data opublikowania: 6 lutego 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego przedstawia listę projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach konkursu nr RPSW.08.02.03-IZ.00-26-231/19

 

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Społecznego

Załączone pliki: