Podpisanie umowy o dofinansowanie w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.01.02.00-IZ.00.26.203/18 z firmą „SZUM - TRUCK" MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA

Data opublikowania: 7 lutego 2019

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że dnia 6 luty 2019 roku podpisana została zSZUM - TRUCK" MAREK SZUMIELEWICZ I WSPÓLNICY SPÓŁKA JAWNA z siedzibą: Parszów ul. Staszica 2A, 27-215 Wąchock umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.01.02.00-26-0035/18 pn.: „Wzrost nakładów na prace badawczo-rozwojowe w firmie "SZUM - TRUCK" Marek Szumielewicz I wspólnicy Spółka Jawna” złożonego do Działania 1.2 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO  nr RPSW.01.02.00-IZ.00.26.203/18

Wartość dofinansowania: 1 449 681,45 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 2 572 535,75 PLN

 

Źródło: Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego