UWAGA !!! ZMIANA REGULAMINU KONKURSU

Data opublikowania: 14 marca 2019

Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 informuje, iż zgodnie z Uchwałą nr 329/19 Zarządu Województwa Świętokrzyskiego z dnia 13 marca 2019 roku zmieniono Regulamin jednoetapowego konkursu zamkniętego nr RPSW.03.04.00-IZ.00-26-230/18 w ramach Działania 3.4  Strategia niskoemisyjna, wsparcie zrównoważonej multimodalnej mobilności miejskiej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014 – 2020 dla projektów dotyczących zrównoważonej mobilności miejskiej w zakresie budowy, przebudowy uzupełniającej do poziomu krajowego infrastruktury transportu publicznego.

Wydłużono nabór wniosków do dnia 31 maja 2019 roku.

Zmiana Regulaminu konkursu obowiązuje od dnia 13 marca 2019 r.

Zmiana nie skutkuje nierównym traktowaniem Wnioskodawców.