Podpisanie umowy w ramach Działania 6.3 ,,Ochrona i wykorzystanie obszarów cennych przyrodniczo – ZIT KOF” w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020

Data opublikowania: 12 kwietnia 2019

Departament Inwestycji i Rozwoju informuje, że dnia 11 kwietnia 2019 r. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał umowę z Gminą Chęciny.

Dnia 11 kwietnia 2019 roku podpisana została z Gminą Chęciny z siedzibą: pl. 2 Czerwca 4, 26-060 Chęciny umowa o dofinansowanie projektu nr RPSW.06.03.00-26-0011/16 pn.: „Działania inwestycyjne na terenie Gminy Chęciny umożliwiające wykorzystanie lokalnych zasobów przyrodniczych wraz z ich promocją” złożonego do Działania 6.3 RPOWŚ na lata 2014-2020 w ramach JEDNOETAPOWEGO KONKURSU ZAMKNIĘTEGO nr RPSW.06.03.00-IZ.00.26.080/16

Wartość dofinansowania: 1 735 284,00 PLN

Całkowita wartość inwestycji: 2 768 935,71 PLN

 

Źródło: Departament Inwestycji i Rozwoju