Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16

Data opublikowania: 15 maja 2019

Podpisanie Umowy w ramach Konkursu zamkniętego nr RPSW.04.03.00-IZ.00-26-070/16 z działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa”  w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020.

Departament Wdrażania Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego informuje, że 2 maja 2019 roku Zarząd Województwa Świętokrzyskiego pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej RPOWŚ na lata 2014-2020 podpisał Umowę o dofinansowanie w ramach Działania 4.3 „Gospodarka wodno-ściekowa” z Gminą Pacanów na inwestycję pn. „Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Słupia”. Koszt całkowity inwestycji wynosi 5 573 541,05 PLN, kwota dofinansowania z EFRR wynosi 2 697 154,33.