Zapraszamy szkoły podstawowe do udziału w konkursie „uDOSTĘPniacze”

Data opublikowania: 15 maja 2019

Informujemy, że Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju we współpracy z firmą PRownia – Sztuka Relacji s.c. ogłosiło konkurs „uDOSTĘPniacze”, skierowany do uczniów klas 4-7 szkół podstawowych z terenu całej Polski.

Celem konkursu jest uwrażliwienie i podniesienie świadomości młodych ludzi na temat potrzeb osób, które mają trudności w poruszaniu się czy percepcji (np. seniorzy, osoby z niepełnosprawnościami, osoby z czasowymi urazami) oraz istniejących barier w otaczającej przestrzeni.

Uczniowie pracując zespołowo pod kierownictwem nauczycieli mogą zaproponować rozwiązania służące likwidacji barier. Nauka przez zabawę może stanowić doskonałą inspirację tak dla rówieśników jak i dla dorosłych, a być może stać się zalążkiem do realnych rozwiązań na rzecz dostępności.  

Szczegółowe informacje dotyczące konkursu znajdują sią na stronie:  http://udostepniacze.miir.gov.pl/