Lista projektów, które przeszły pozytywnie weryfikację warunków formalnych Oś 8 – Rozwój edukacji i aktywne społeczeństwo w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020 dla Europejskiego Funduszu Społecznego Poddziałanie 8.4.3 Podnoszenie umiejętności lub kwalifikacji osób dorosłych w obszarze ICT i języków obcych poprzez realizację oddolnych inicjatyw edukacyjnych – ZIT Konkurs dedykowany Kieleckiemu Obszarowi Funkcjonalnemu Konkurs: RPSW.08.04.03-IZ.00-26-241/19

Data opublikowania: 15 maja 2019

Załączone pliki: