Informacja o konkursie grantowym skierowanym do realizatorów projektów w ramach EFS

Data opublikowania: 15 maja 2019

Departament Europejskiego Funduszu Społecznego informuje, że w połowie bieżącego roku Fundacja Fundusz Współpracy ogłosi ogólnopolski konkurs grantowy „Ścieżki współpracy”, w którym będzie można otrzymać do 100 tys. na rozszerzenie projektu krajowego, realizowanego w ramach POWER lub RPO, o działania prowadzone we współpracy międzynarodowej.

W związku z planowanym konkursem odbędą się:

  1. regionalne spotkanie informacyjne - 6 czerwca 2019 r. w godz. 12.00 - 16.00 w Kielcach, w budynku Becher Platinum, al. IX Wieków Kielc 6/8 (wejście od ul. Cichej)
  2. warsztaty animacyjne - 7 czerwca 2019 r. w godz. 10.30 - 16.00 w Kielcach, w budynku HDA - Centrum Szkolenia, Doradztwa Finansowego i Biznesu, ul. Leśna 1A/2

Aby zapisać się na spotkania należy skorzystać z formularza na stronie: https://goo.gl/forms/qWeU1tsHPc5FUnAJ3

Do uczestnictwa w spotkaniach, a następnie w konkursie zaproszeni są zarówno ci beneficjenci, którzy mają już doświadczenie w realizacji projektów międzynarodowych, jaki i ci, którzy do tej pory nie realizowali jeszcze takich projektów. Udział w konkursie grantowym „Ścieżki współpracy” to doskonała okazja by zdobyć pierwsze doświadczenia w zakresie współpracy międzynarodowej, ponieważ przewiduje on specjalne wsparcie „krok po kroku” dla tych, którzy chcą nawiązać taką współpracę po raz pierwszy. Podczas regionalnego spotkania informacyjnego przedstawione zostaną zasady udziału w konkursie oraz podstawowe informacje dotyczące współpracy międzynarodowej. W drugiej części spotkania zaplanowano praktyczne zajęcia, których celem będzie poszukiwanie pomysłów na projekty współpracy międzynarodowej. W ramach 6-godzinnych warsztatów animacyjnych będzie można uzyskać pomoc w przygotowaniu założeń projektów współpracy międzynarodowej.   

Udział w projekcie Fundacji Fundusz Współpracy to:

  1. dodatkowe środki finansowe,
  2. nowe doświadczenia i rozwój organizacji oraz zespołu pracowników,
  3. szansa na nawiązanie trwałych relacji międzynarodowych,
  4. możliwość pracy nad nowymi rozwiązaniami w obszarze realizowanego projektu, które zwiększają jego efektywność i skalę działania,
  5. wzmocnienie wizerunku organizacji poprzez współpracę międzynarodową

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie www.sciezkiwspolpracy.pl, gdzie można znaleźć szczegóły dotyczące projektu, opis procedur, regulamin oraz niezbędne załączniki.